“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

יתרו- ה' יברך את עמו בשלום

תקציר המאמר:

"שיעור קצר לפרשת יתרו". ביאור על דברי רש"י המבאר: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". והלא זה בדיוק מה שכתוב בהמשך: "את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל מצרים"? אז מה רש"י שואל ועונה?! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת יתרו" המסייע להבנת התשובה…

ה' יברך את עמו בשלום

 

"וישמע יתרו" 

 

מבאר רש"י: 

מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. 

 

נשאלת השאלה: 

הרי רש"י עונה מה שכתוב בהמשך הפסוק: "את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל מצרים"? 

 

אז מה רש"י שואל ועונה?!

 

תירוץ:

הגמרא (זבחים קט"ז) מביאה שלוש דעות מה הוא שמע:

1) קריעת ים סוף 2) מלחמת עמלק 3) מתן תורה. 

 

הגמ' מספרת:

שבזמן מתן תורה העולם הזדעזע (כיון ש- 2448 שנה העולם מחכה לראות אם בני ישראל יקבלו את התורה כי כל העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל תורה שנקראת ראשית "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי") 

וכששמעו כולם את הקולות והברקים נבהלו ורצו לבלעם (שנאמר "חיל אחז יושבי פלשת… יאחזמו רעד") ושאלו אותו האם ה' מביא שוב מבול?

 

אמר להם: "לא! הוא הבטיח שלא יביא יותר מבול לעולם". 

 

המשיכו להקשות ושאלו: "אולי מבול של מים אינו מביא, אבל של אש מביא"?

 

השיב להם בלעם: "לא, ה' עז לעמו ייתן = ה' נותן לעם ישראל את התורה". 

 

ענו לו כל אומות העולם: "ה' יברך את עמו בשלום".

 

הרב שלום שבדרון זצ"ל מאיר את עיננו: 

מה שקרה כולם שמעו ופחדו ורעדו, אבל אף אחד זה לא "הזיז לו". יש לשמוע ויש להבין. יתרו הבין, לא רק שמע, ולכן מיד בא. 

 

זהו שאומר רש"י: מה שמועה שמע?

שמע ובא = עשה משהו, זה "הזיז" אצלו משהו, בניגוד לכל העמים שאמרו ה' יברך את עמו בשלום = זה לא קשור אלינו…

 

כדי להמחיש מה ההבדל בין שומע למבין נביא סיפור ששמעתי מ"הרב שמעון אוחנה" זצ"ל: 

 

בעיירה אחת היה מלווה בריבית, וכולם התלוננו לרב שכמעט כל החנויות והבתים כבר הם שייכים לו, וכעת יש הלוויה של אחד ממכריו והוא יהיה שם. 

 

הרב החליט לנצל את ההזדמנות ודרש בהתלהבות: "ראו איך שאדם לא לוקח איתו כלום לקבר! וכמה צריך לשמור מצוות…" במטרה שהוא יבין ויכנסו הדברים לליבו. 

 

לאחר ההלוויה ניגש הרב ללחוץ את ידו והמלווה בריבית אמר לרב שהוא שמע הרבה דרשנים אבל הספד כזה ממש מעשה אומנות רק חבל שהרב לא דיבר דברים ברורים, אנשים לא הבינו מה הרב דיבר. 

 

הרב נדהם ושאל בפליאה: "למה הכוונה שלך"?! 

אמר לו האיש: "תראה כעת אני הולך לפתוח את המשרד ואנשים באים ללוות ממני ומתווכחים על 5% או 6%, הם לא הבינו שלא לוקחים כלום לקבר"…

 

זהו ההבדל בין יתרו לאומות העולם: 

כולם שמעו אבל חשבו שזה לא מדבר אליהם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום, והוא הבין שזה מדבר אליו ובא מיד…

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן