“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

יתרו- אין דבר כזה: "לא רוצה!"

תקציר המאמר:

"פרשת יתרו דרשה". מבחר פרשנים העונים לשאלה: מדוע אמר הקב"ה אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ולא אשר בראתי את האדמה?! "משל ונמשל של הסיפרי" להבנת הסיבה שהקב"ה פדה אותנו ממצרים על מנת שנהיה עבדים שלו. כך אם יבואו בני-ישראל לומר "לא רוצים" מיד אומר להם ה' עבדיי אתם והם שותקים...

אין דבר כזה: "לא רוצה!"

 

"וישלח משה את-חותנו וילך לו אל-ארצו"

 

למרות המאמץ של יתרו והעצה שנתן לחתנו משה, מבקש הקב"ה ממשה רבנו לשלוח את יתרו והסיבה (עפ"י המכילתא): מי שלא היה במצרים – בטיט ולבנים לא יכול להשתתף במעמד הר סיני.

 

גם כאשר משה לוקח את בניו ואשתו למצרים הוא מבקש מיתרו חותנו לקחתם, ועל פי המדרש הטענה של משה להורידם למצרים הייתה: שלא יתכן שבניו לא יהיו בקבלת התורה.

 

והשאלה המתבקשת:

מדוע כדי להגיע למתן תורה חייבים להיות תחילה במצרים?!

 

הרמב"ן מעיר:

שמשה עשה מהלך לחיזוק אמונתם של בני ישראל. ברגע שהוא מביא את משפחתו הוא הראה שאין מה לדאוג אנחנו עוד מעט יוצאים שאם לא כן הייתי מביא את משפחתי…

 

הכוזרי – רבי יהודה הלוי שאל את האבן עזרא:

מדוע אמר הקב"ה אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ולא אשר בראתי את האדמה?!

 

אבן עזרא מבאר: 

כי המטרה של הקב"ה הייתה להפוך אותנו להיות עבדים שלו – כי עבד הוא צייתן ונאמן.

 

השל"ה הקדוש: 

הקב"ה הכניס אותנו למצרים כדי להטמיע בלבנו להיות עבדים כדי שיהיה לנו קל לקיים מצוות.

 

מנורת המאור של רבי יצחק אבוהב: 

עם ישראל הוא הראוי מכל האומות לקבל את התורה כי הוא מלומד בעבדות.

 

הסיפרי שואל: 

למה על כל כך הרבה מצוות מזכירים את יציאת מצרים?

 

והוא מביא משל למה הדבר דומה: 

 

לבן מלך שנשבה ומלך אחר ראה אותו ואמר לו: "אני מוכן לפדות אותך בתנאי שתהייה עבד שלי! האם אתה מסכים?" 

 

בוודאי! ענה השבוי "עדיף לי להיות עבד אצלך מאשר שבוי אצל אלו"… וחתם לו על שטר ופדאו.

 

ולמה החתימו על השטר? כדי שיבין העבד, שהסיבה שאותו מלך פדה אותו היא להיות דווקא עבד ולא בן. כדי שלא יוכל העבד לומר אח"כ לא רוצה…

 

ובאמת שהגיעו לעיר הטיל המלך עליו שורה של משימות. התרעם העבד, הוציא המלך את השטר ואמר לו אתה חתום…

 

כן הוא הנמשל: 

 

כך הקב"ה פדה אותנו ממצרים על מנת שנהיה עבדים שלו. 

 

כך אם יבואו בני-ישראל לומר "לא רוצים" מיד אומר להם ה' עבדיי אתם והם שותקים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן