“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

טו בשבט- ארץ ישראל קדושה עצמית

תקציר המאמר:

"סיפור לטו בשבט" סיפור על רבי אבא נישק את האבנים שבארץ ישראל. מדוע לא נישק רבי אבא את רגבי האדמה?! ומה הקשר של ריבוי הפירות והשפע שיש היום בארץ ישראל, לגאולה השלימה?.... מתוך גיליון ארץ צבי בשם הרב חיים שטיינר במאמר: אהבה שאינה תלויה...בפירות.

קדושתה של ארץ ישראל היא קדושה עצמית

 

 בגמרא [סנהדרין צ"ח ע"א] אומר רבי אבא: 

"אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר [יחזקאל ל"ו, ח' י'] – 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא… והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כלה, ונושבו הערים והחרבות תבנינה" 

 

מסביר רש"י במקום: 

"כשתיתן ארץ-ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה מזה".

 

הקץ המגולה בא לידי ביטוי בריבוי הפירות שבארץ ישראל. אבל אהבתנו לארץ-ישראל איננה תלויה בפירות שהיא מניבה. 

 

הגמרא [כתובות קי"ב ע"א] מספרת: 

רבי אבא היה מנשק את כיפי (הסלעים שהיו ב-) עכו. 

 

נשאלת השאלה:

מדוע נישק רבי אבא דווקא את הסלעים?! יכל הוא לנשק את רגבי אדמת הקודש – זו המצמיחה יבול שמקיימים בו מצוות התלויות בארץ – ומדוע בחר באבנים וסלעים דוממים?

 

הסביר הרב צבי יהודה זצ"ל:

אילו רבי אבא היה  מנשק את רגבי האדמה, היינו סבורים שהסיבה לכך שהוא עושה זאת היא: מפני שהאדמה סופה לתת  פירות, וחשיבותה וקדושתה של ארץ-ישראל היא רק בגלל המצוות התלויות בארץ. 

אולם אהבתו של רבי אבא לארץ-ישראל הייתה אהבה שאינה תלויה בדבר, כשהוא נישק גם את האבנים והסלעים הוא בא להדגיש שקדושתה של ארץ ישראל – היא קדושה עצמית 

[עפ"י "מלאכים כבני אדם"]

 

השפע שנתן לנו הקב"ה בארץ ישראל – ריבוי הפירות שלה כדברי רש"י, מעיד על הקץ המגולה… 

 

יהי רצון שנזכה להעלות עוד השנה מטוב ארץ ישראל לבית המקדש שיבב"א.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן