“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חנוכה- פעולה חיצונית לניקוי הפנימיות

תקציר המאמר:

"דבר תורה לחנוכה" המבאר מה בעצם רצו היוונים בחנוכה? האם המלחמה נגד היוונים הסתיימה? רעיון יפה לחנוכה המסביר מה רצתה יון? מהי תשובת הנגד שלנו להרס הפנימי שהיא זרעה? והלקח שלנו מימי החנוכה: כשבפנים מלוכלך - צריך לעשות פעולה חיצונית. איך לנקות בחנוכה את טומאת יוון?...

פעולה חיצונית לניקוי הפנימיות…

 

המלחמה ביון לא הסתיימה, היא עד היום. 

 

ואיך מנצחים?

 

זה לעומת זה עשה האלוקים: 

הם סגדו לחיצוניות ובאו עם ה- יופי ואנחנו באים אליהם עם "ציון מכלל יופי" – כוללת את כל היופי: צ' – יון.

 

יוסף היה יפה תואר ויפה מראה וממנו עלינו ללמוד איך מתמודדים עם יון. 

 

בגימטריה יוסף = 651 = ציון.

 

ולכן טימאו את המקדש השוכן בציון.

 

אבל שואבים אנו את הכוח מיוסף שגם כשנמכר ידע לשמור על עצמו ונמנע מאשת פוטיפר.

 

 

היוונים רצו "לשכחם תורתך"

אם נשים לב האותיות של השורש זהות: שכח = חשך. 

 

יון זה חושך. מטרתם הייתה שע"י השכחה של התורה יבוא הקץ לאור.

 

תלמי המלך, אף הוא ביקש לתרגם את התורה ובכך למנוע שבעים פנים לתורה (כמו: למידה מגזירה שווה, גימטריאות וכיוצא בזה…). וזו הייתה מטרתו העיקרית להחשיך את עיני היהודים.

 

מטרת החושך – להעלים את הדבר. 

 

כך התרגום מטרתו להחשיך עיניהם של חכמים בתורה.

 

 

וכיצד מתגברים על זה?!

 

פשוט מאד, חושך מסלקים ע"י אור – "כי נר מצווה ותורה אור".

ככל שנלמד תורה נפיץ את האור וייעלם החושך של יון…

 

 

ה"בית יוסף" שואל:

מדוע חוגגים שמונה ימים, והלא הנס היה רק שבעה ימים, שהרי ליום הראשון היה שמן?

 

מתרץ החתם סופר:

על פי מה שאנו אומרים "והדליקו נרות בחצרות קודשך". 

 

מדוע בחצר?

 

כיון שקודש הקדשים היה טמא ולא הייתה ברירה – הדליקו בחוץ. 

 

מכיוון שהדליקו בחוץ והרוחות נושבות נדרש חומר בעירה – שמן בכמות יותר גדולה, ומכיוון שהיה שמן ליום הראשון אך לא להדלקה בחוץ אלא בפנים – הרי שהיה נס גם ביום הראשון ולכן חוגגים שמונה ימים…

 

הלקח שלנו: כשבפנים מלוכלך – צריך לעשות פעולה חיצונית.

 

חנוכה שמח!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן