“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חנוכה- "מדוע יוון היא חושך?"

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לחנוכה". חז"ל מגלים לנו: "וחושך על פני תהום", "וחושך – זו גלות יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן". "סיפור על חכמתו של רבי יהושוע" המבהיר באופן מובהק: מי שלא לומד ומבין את חכמת תורה - נמצא בחושך!

מדוע יוון היא חושך?

 

חז"ל קובעים שתי קביעות ברורות:

 

  1. חושך זו יוון!– מופיע במדרש בראשית רבה (פרשה ב, ד) על המלים: 

"וחושך על פני תהום", "וחושך – זו גלות יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן"

 

  1. אורה זו תורה!– מופיע במסכת מגילה על הפסוק במגילת אסתר (פרק ח, טז): "לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה וְשָׂשֹׂן וִיקָר" אמר רב יהודה: אוֹרָה – זו תורה, וכן הוא אומר: (משלי ו כג) כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר [וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר].

 

מהי אם כן הסיבה שראו חז"ל לקבוע שהתורה היא אור ואילו יוון זה חושך?

 

לא קשה לנו להבין "מדוע התורה היא אור" – שהרי כל תלמידי החכמים ידעו דברים וחכמות שלא השיגו הגויים – התורה האירה את עינהם והם האירו באור זה את העולם כולו.

 

אך מדוע דווקא יון נתפסה בעיני חז"ל כחושך?

 

תחילה נשאל: מה ההבדל בין חושך לאור?

 

באור קל לחפש דברים – הכל ברור ונראה לעין. לעומת זאת בחושך לא ניתן לראות ולחפש מאומה כי העין אינה מסוגלת לראות – רק על ידי האור יוכל זה שבחושך למצוא את מבוקשו.

 

יוון באה בטענה שהיא "אם כל החכמות" – החכמה דווקא אצלה ואין עוד חוקרים ומדענים מהשורה הראשונה שהעמידה ארץ אחרת כמותה…

 

דימו אותה חז"ל לחושך – כי כל מה שהשיגה חכמת יון ביזע ועל ידי ניסויים, השיגו חכמי ישראל ע"י לימוד התורה.

 

כדי להמחיש זאת נביא דברי מדרש בראשית רבה (פרשה כ אות ד):

 

פילוסופוס אחד בקש לידע לכמה הנחש מוליד. 

כיון שראה אותם מתעסקים זה עם זה, נטלן ונתנן בחבית, והיה מספיק להם מזונות עד שילדו. 

כיון שעלו הזקנים לרומי שאלו את רבן גמליאל. אמר ליה: לכמה הנחש מוליד? ולא יכול להשיבו, ונתכרכמו פניו. 

 

פגע בו ר' יהושע ופניו חולניות. אמר לו: למה פניך חולניות? אמר לו: שאלה אחת נשאלתי ולא יכולתי להשיבו. אמר לו: מה היא? 

 

אמר: לכמה נחש מוליד. אמר לו: לשבע שנים. 

אמר לו: מנא לך? אמר לו: הכלב חיה טמאה ומוליד לחמישים יום, ובהמה טמאה יולדת לי"ב חודש, וכתיב: "ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה", וכשם שהבהמה ארורה מן החיה שבעה, כך נחש ארור מהבהמה שבעה.

 

חזר רבן גמליאל לפילוסופוס ואמר לו את התשובה. 

 

התחיל מטיח ראשו לכותל. אמר: כל מה שעמלתי שבע שנים, בא זה והושיט לי בקנה אחד…

 

אילו היו אומרים לאותו גוי: "שמע אין צורך לבדוק מקל וחומר ניתן להבין שנחש מוליד לשבע שנים!"… בוודאי שהוא היה מלגלג ואמר לעצמו: "איזה שטויות! איך יתכן לדעת בלי לבדוק?!"

 

למה הוא חושב כך?!

 

התשובה כעת ברורה – מי שנמצא בחושך חייב לבדוק – הוא לא יכול לראות, הוא ממשש כל דבר ומנסה לקבוע דברים.

 

לעומתו מי שנמצא באור רואה הכול בצורה בהירה וברורה – אין לו צורך בהתנסות…

 

מי שלא לומד ומבין את חכמת תורה – נמצא בחושך!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן