“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חנוכה- חינוך: "הנרות הללו קודש הם"

תקציר המאמר:

"סיפור חינוכי לחג חנוכה" מתוך ביאורו של הרב יהודה צדקה זצ"ל על הכתוב "הנרות הללו קודש הם" בעניין של חינוך בנים בתקופות הקשות בהם ההורים נעזרו בילדהם לפרנסת הבית... כיצד קיים רב את דרשתו הלכה למעשה ונלחם על חינוך ילדי ישראל... "סיפור על חינוך הילדים"

הנרות הללו קודש הם

 

דורש היה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל את הכתוב "הנרות הללו קודש הם" – רמז לבניו של אדם, שעליהם להיות קודש לתורה ולעבודת ה'. 

 

"ואין לנו רשות להשתמש בהם" – אסור לנו למנוע אותם מלימוד התורה כדי להשתמש בהם לצרכינו, ולשלוח אותם לעבודה בגיל מוקדם, כדי שיעזרו בפרנסת הבית. 

 

"אלא לראותם בלבד" – לראותם עוסקים בתורת ה', לגלות את הניצוץ הקדוש הטמון בהם ולהעלותו.

 

נאים הם הדברים למי שאמרם, רבות היה עושה הרב צדקה זצ"ל למען ילדי ישראל, שיתחנכו בחינוך טהור ויגדלו לתורה וליראת שמים.

 

סיפור על ראש ישיבת פורת יוסף הרב יהודה צדקה זצ"ל:

פעם אחת בשעת ערב הלך בפשטות מדהימה לבית משפחת כהן. "שמי יהודה צדקה" הציג את עצמו, ואדון כהן ציפה לשמוע מה בפיו. 

 

פתח הרב ואמר: "שמעתי כי יש בביתך ילד שהחל ללמוד בכתה א', וכי שלחת אותו לבית ספר של אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. אני מבקש ממך, לטובת הילד, כי תעבירו ללמוד במוסד תורני".

 

מר כהן נדהם, ואפילו קצת כעס. אומנם היה שומר מסורת, אך מכאן ועד חינוך בתלמוד תורה – המרחק רב. 

 

אולם הרב צדקה לא ויתר. גורלו של ילד יהודי מונח על כף מאזנים, עתידו הרוחני – שלו ושל כל דורותיו אחריו, עומד להיות מוכרע, והוא ייסוג? לא ולא! 

 

שעות אחדות ישב עם האב. הסביר ושכנע, התחנן ובכה, עד שאחר חצות לילה הכריז האב כי הוא מוכן לשלוח את הבן לתלמוד תורה. 

 

הוא הבטיח כי למחרת כבר הוא ירשום את הילד.

 

כעבור ימים אחדים טילפן הרב צדקה אל המורה בתלמוד תורה כדי להתעניין בהתאקלמותו של התלמיד החדש ובהתקדמותו. לגודל חרדתו גילה, כי המנהל סירב לקבל את הילד באמצע השנה. 

 

שלח הרב צדקה שליח ובידו מכתב חתום על ידי הרב, אך המנהל סירב.

 

יום אחד, בשעת בוקר מוקדמת, התייצב הרב צדקה בבית משפחת כהן. הילדים כבר עמדו לצאת לבית הספר. גם שמוליק הקטן, הילד בן השש, כבר היה מוכן לצאת לדרך. אך הרב צדקה עצרו, כשהוא מסביר לאב כי הוא לוקח את הילד עמו, לבית ספר תורני – תלמוד תורה. 

 

כך יצאו השניים – הגאון רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת "פורת יוסף", ושמוליק הקטן – והלכו יחד לתלמוד תורה.

 

המנהל הבחין בשניים, מבעד לחלון חדרו. הוא הבין היטב מדוע הגיע הרב בכבודו ובעצמו. נבהל והתבייש כאחד, עזב את משרדו ונעלם באחד החדרים…

 

כשראה הרב צדקה כי המנהל איננו בחדרו, חיפש את דלת כתה א', דפק ופתחה. ניגש אל המורה ואמר: "שמי יהודה צדקה, וזהו שמוליק הבן שלי. מהיום הוא יהיה תלמידך. אם תתעוררנה בעיות, פנה אלי". ואז חיפש לו הרב מקום נֹח, קרוב למורה, נשק לו כאב רחום, ביקש שוב מהמורה שישים לבו לילד ועזב את הכתה.

 

מיום זה למד שמוליק בבית ספר תורני, כשהוא עולה ומתעלה בהבנת התורה הקדושה, עד שזכה להיכנס לישיבה תורנית ולצמוח לתלמיד חכם מופלג, וכך ניצל הוא וזרעו אחריו.

 

סיפור נפלא אך מסר גדול למדנו:

 

רוחות זרות מנשבות בחוץ, רוחות של יון. ומה מטרתה של יון? "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"

 

אך תפקידנו לעמוד בפרץ לשמור על "פך השמן" הטהור, שיהיה חתום, סגור ומסוגר. 

 

כל נשמה יהודית היא שלהבת העולה במנורה שבמקדש, והחינוך שעליה לקבל, צריך שיהיה טהור בלי שום סיג ופגם. 

 

עד שראש הישיבה הגדול, שאלפים חרדים למוצא פיו, איננו מהסס להקדיש שעות רבות מזמנו היקר, להביא ילד יהודי לחינוך הטהור. 

 

הבה נכיר בערכו של חינוך זה, ונשמור על טהרתם של ילדי ישראל כיוון ש"הנרות הללו קודש הם"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן