“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חנוכה – הדרך הנכונה להתקרבות להקב"ה

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לחנוכה". וורט לחנוכה המבאר שהמחלורת כמה נרות מדליקים בחנוכה היא גם מחלוקת במה היא הדרך הטובה ביותר לאדם הרוצה לשפר ולתקן מעשיו ולהתקרב אל הקב"ה...

הדרך הנכונה להתקרבות להקב"ה

 

ישנה מחלוקת לגבי כמות הנרות שמדליקים הימי החנוכה בכל יום:

 

לפי בית שמאי, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך, פוחת והולך. 

ואילו לפי בית הלל, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך, מוסיף והולך.

 

 

מחלוקת זו – אמר ר' שמחה בונים מפשיסחה זצ"ל – אפשר לפרשה גם בדרך אחרת:

 

נחלקו בית שמאי ובית הלל מה היא הדרך הטובה ביותר לאדם הרוצה לשפר ולתקן מעשיו ולהתקרב אל הקב"ה.

 

"בית שמאי אומרים: פוחת והולך" – ראשית, על האדם להפחית את מעשיו הרעים ורק אח"כ יוכל להתקרב אל ה'. "סור מרע" ואח"כ "עשה טוב".

 

"בית הלל אומרים: מוסיף והולך" – ראשית על האדם להוסיף ולקבל על עצמו תורה ומעשים טובים בכל כוחו וממילא יסור ממנו הרע שבו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן