“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חוקת- משה רבנו היה מלאך?!

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת השבוע חוקת" ביאור נפלא של הרב זלמן סורוצקין זצ"ל המבאר מדוע כינה משה רבנו את עצמו בתואר "מלאך" שאמר למלך אדום: "וישלח מלאך ויצאנו ממצרים" בדרך של משל ונמשל לפרשת חוקת.

האם משה רבנו היה מלאך?!

 

"וישלח מלאך ויצאנו ממצרים"

 

היתכן? – שאל הגאון רבי זלמן סורוצקין – משה רבינו עומד בפני מלך אדום בניסיון לשכנעו שיתיר לבני ישראל מעבר בארצו ומספר לו כי הקב"ה שלח מלאך להוציא את בני ישראל ממצרים.

 

משה רבינו העניו מכל אדם מספר מכנה עצמו: מלאך?!"

 

אלא תירץ הרב – משל למה הדבר דומה?

 

לרב העיר שהיה מהלך בדרך. 

לפתע ראה יהודי כפרי אחד הנוסע בעגלה רתומה לסוס ופרה יחדיו!

 

האינך יודע שהדבר אסור מהתורה? – גער הרב בכפרי – הן בכך עובר אתה בכל רגע ורגע על איסור כלאים. 

הכפרי עשה עצמו כאינו שומע את דברי הרב והמשיך בדרכו.

 

דע לך – אמר הרב – כי אני רבה של העיר! אם לא תעצור מיד, אכריז עליך נידוי וחרם!

 

נבהל הכפרי מדברי הרב עצר את העגלה והתיר את בעלי החיים הרתומים.

 

 

כן הוא גם הנמשל – סיים רבי זלמן:

 

משה רבינו בעמדו לפני מלך אדום מתוך רצון להטיל בו אימה סיפר לו שהקב"ה ששלח "מלאך" להוציא את בני ישראל ממצרים – בלשון זו אולי יבינו הגויים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן