“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חוקת- למה דווקא נחשים?

תקציר המאמר:

"וורטים לפרשת חוקת". מדוע ה' שולח את נחשים בשביל עצמו ואילו את השרף בשביל משה? למה אם כן משה עושה נחש נחושת ולא שרף כפי שנתבקש - "עשה לך שרף"?! בנוסף ביאור נפלא מדוע הגיעו הנחשים...

למה דווקא נחשים?

 

"וישלח ה' בעם את הנחשים"

 

עם ישראל מדבר בה' ומשה, וה' שולח נחשים ושרפים (שרף יותר מסוכן מנחש).

מובא רעיון נפלא ששמעתי מהרב שלמה לוינשטיין שליט"א:

ה' שולח אותם נחשים בשביל עצמו ואילו את השרף בשביל משה, ומדוע?

 

כיון שה' מעדיף את כבוד הנביא יותר מכבודו (כפי שראינו אצל ירבעם בן נבט שביקש לעבוד עבודה זרה, וכשהנביא הוכיחו צעק תפסוהו, ויבשה ידו.

מכאן שה' לא הענישו על זה שמרד בו ועבד עבודה זרה, אבל ברגע שניסה לפגוע בכבוד הנביא – ה' הענישו, משמע שכבוד הנביא חשוב לה' יותר מכבודו).

העם בא למשה ואומר: "חטאנו כי דברנו בה' ובך".

וה' אומר לו: "עשה לך שרף" – ומשה עושה נחש נחושת. מדוע?

תירוץ:

כיון שה' כאב לו יותר כבודו של משה אמר לו עשה לך שרף, אבל משה העניו מחל לעם על כבודו האישי ואילו כבוד ה' הפריע לו, לכן עשה נחש נחושת…

 

למה דווקא נחשים?

ענני כבוד היו בזכות אהרן, וכתוב במדרש שחלק מהנס היה שענני הכבוד היו הורגים את הנחשים. מכיוון שאהרן נפטר התבטלו ענני הכבוד, וממילא באו נחשים ועקרבים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן