“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חוקת- לטהר הטמאים ולטמא הטהורים הייתכן?!

תקציר המאמר:

"סיפור לשולחן השבת - פרשת חוקת". פרה אדומה היא חוק שאיננו מובן מחד היא מטהרת את הטמאים אבל בד בבד מטמאה את הטהורים - הכהן שהתעסק בה... ביאור נפלא עם "סיפור על ר' יוסי בן פזי" המבאר זאת כדבעי...

לטהר הטמאים ולטמא הטהורים הייתכן?!

 

פרה אדומה מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים – חוק!

(עד היום היו 9 פרות, העשירית תהיה בבוא גואל במהרה בימנו).

 

הבעל שם טוב מביא:

הלקח מפרה אדומה שבתרי"ג מצוות כולם חייבים, תפילין – חייב אני כמשה רבינו, ואין הבדל.

 

אך ההבדל הוא בטהרה והזיכוך – עשיית המצווה בהתקדשות בהתעלות ובהתלהבות. באלו חייב כל אחד לפי דרגתו ולפי מעלתו, שאם לא יעשה כן ייתן העושה את הדין, וזה בא לידי ביטוי בפרה אדומה.

 

פרה אדומה צבעה אדום.

מסמל את הגאווה, והגאה אין ה' והוא יכולים לדור ביחד. והמתייהר חוכמתו מסתלקת ממנו, ומי שעושה מטרה להתגדל בה הריהו כמשתמש בכתרו של מלך ומסתלק מן העולם.

 

בכל זאת רואים שרבינו הקדוש אמר לתלמידו: למד ותהיה לרב, ולמד והפך לאמורא. ואמרו- לעולם יעסוק אדם בתורה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה.

 

הרמב"ם מסביר שלכן נותנים לילד סוכריות שיכיר בערך התורה, ואח"כ ילמד לשמה.

 

זהו הלקח מפרה אדומה:

היא מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים – אם אדם הגיע לרמה של הכרה בערך הלימוד – חייב הוא ללמוד לשמה, שאם לא כן ועושה הוא עטרה להתגדל בה – סופו שיסתלק מן העולם.

סיפור:

ר' יוסי בן פזי (פזי=כלי זהב) בא לפני רבי אבא.

שאלו ר' אבא – מה רצונך?

השיב ר' יוסי – אני רוצה ללמוד תורה כדי לנחול עושר.

אמר לו: למד.

לאחר תקופה שאל ר' יוסי – רבי, היכן עושרי?!

אמר לו הרב – למד, ואני מעשירך.

 

הגיע עשיר ונתן לרב כד זהב, והוא רוצה בתמורה חלק בתלמוד תורה (כעסקת ששכר וזבולון)?

נתן זאת ר' אבא לר' יוסי.

לאחר שהחכים התחיל בוכה על ששם מעייניו בעוה"ז וזנח חיי עולם הבא…

 

זוהי גדולתה של פרה אדומה מטהרת את הטמאים אבל מאידך מטמאה היא את הטהורים

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן