“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חוקת- לחיות ללא תורה? הייתכן?!

תקציר המאמר:

"פרשת חוקת סיפור מהחפץ חיים". מאיזה סיפור החפץ חיים היה מתרגש כשהיה מספר אותו, והיה חוזר בהתלהבות על דברי רבי שלמה, "מוטב למות מלימוד תורה מלמות מביטול תורה!"

לחיות ללא תורה? הייתכן?!

 

"זאת התורה אדם כי ימות באוהל"

 

מובא במסכת שבת דף פג:

"אמר רבי יונתן אל ימנע אדם עצמו מדברי תורה אפילו בשעת מיתה".

 

בספר "חפץ חיים" מובא סיפור הממחיש זאת:

רבי שלמה הכהן, בעל "החשק שלמה", היה מפורסם לגאון עצום, בקי בכל התורה כולה. בהיותו בן שבע עשרה שנה, כבר ידע את כל הש"ס, המפרשים והפוסקים.

 

רבינו החפץ חיים אשר התיידד עמו בנעוריו, רגיל היה לספר על שקידתו העצומה של ה"חשק שלמה" אשר כל ימיו לא פסק פומיה מגירסא.

 

היה החפץ חיים אומר עליו: "אהבת התורה שלו – מגיעה עד כדי מסירות נפש ממש!".

בימי בחרותו, לאחר הבר מצווה חלה רבי שלמה במחלה אנושה והרופאים הזהירוהו שאסור לו ללמוד, כי לבו חלש ועצביו רופפים וכל התאמצות קלה מסכנת את נפשו.

אם לא ישמע בקולם, אמרו הרופאים, ודאי ימות…

 

ענה להם רבי שלמה: "אם לא אלמד תורה, הרי אמות מחמת אי לימוד, כי אינני יכול לחיות בלי תורה. מוטב לי, למות מלימוד תורה, מאשר למות מביטול תורה!".

 

ואכן המשיך רבי שלמה בשקידתו ובלימודו ובחסדי ד' נרפא מחוליו.

 

וכשהיה החפץ חיים מספר מאורע זה, היה מתרגש מאד והיה חוזר בהתלהבות על דברי רבי שלמה, "מוטב למות מלימוד תורה מלמות מביטול תורה!"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן