“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חוקת- כבוד הזולת וענני הכבוד

תקציר המאמר:

"פרשת חוקת סיפור קצר". סיפור שהיה עם פילוסוף אחד ורבי ישראל מרוז'ין זצ"ל מדוע היו ענני כבוד בזכות אהרון דווקא, ועל שום מה נקראו ענני כבוד?...

כבוד הזולת וענני הכבוד

 

"ויראו כל העדה כי גווע אהרן"

 

בספר אוצר החיים מובא מעשה:

פילוסוף אחד שאל את רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל, מדוע היו ענני כבוד בזכות אהרן דווקא, ועל שום מה נקראו ענני כבוד?

 

הסביר לו הצדיק, כבר חוקרי הטבע מאשרים כי האדים שיוצאים מפיות שני אוהבים כשמדברים ביניהם מתחברים באוויר.

ואהרן הכהן הרי היה רודף שלום ומרבה שלום, ובהשפעתו אהבו כל ישראל איש את רעהו, ומן האדים שעלו מפיות שישים ריבוא ונתחברו יחדיו נוצרו ענני כבוד…

 

הדבר היה אמנם בזכות אהרן אך הוסיף כבוד גם לבני ישראל שהם עם האוהבים והמכבדים אחד את חברו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן