“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חוקת- חוק מבטל קטרוג מעם ישראל

תקציר המאמר:

"סיפור לשבת חוקת". "הסיפור עם דמא בן נתינא" שזכה שבזכות מצוות כיבוד הורים נולדה לו פרה אדומה בעדרו. שאלתו של האדמו"ר מגור – בעל החידושי הרי"ם: מדוע זכה אותו גוי, דווקא בפרה-אדומה על מצוות כיבוד הורים?! והלקח שיש בסיפור הזה למניעת קיטרוג מעם ישראל...

החוק שמבטל קטרוג מעם ישראל

 

"זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לֵאמֹר דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה".

 

הגמרא במסכת קידושין  לא. מביאה סיפור:

שאלו את רב עולא: עד היכן כיבוד אב ואם?

אמר להם: צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמא בן נתינה שמו.

פעם אחת בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר, והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו, ולא ציערו.

לשנה האחרת נתן הקב"ה שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו.

נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם: יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי, אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא.

ואמר רבי חנינא: ומה מי שאינו מצווה ועושה – כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה.

 

שואל האדמו"ר מגור – בעל החידושי הרי"ם:

מדוע זכה אותו גוי, דווקא בפרה-אדומה על מצוות כיבוד הורים?!

 

 והוא השיב במתק שפתיו:

בשעה שאותו גוי הפסיד ממון רב, בשביל כיבוד הורים… נעשה קיטרוג גדול בשמים על עם ישראל.

 

איך יתכן שאומות העולם מדקדקים במצוות כיבוד הורים יותר מעם ישראל, שקיבלו תורה בסיני ומצווים על כך?!

 

נתן הקב"ה לדמא בן נתינה פרה אדומה כדי למנוע את הקיטרוג באופן הבא:

אמנם הגוי הוציא ממון רב על מצווה שהטעם שלה ידוע – הכרת הטוב למי שגידל והביאך עד הלום…

 

עם ישראל מוכנים להוציא ממון רב על מצווה שאין בה כל הגיון ואפילו שהחכם באדם – שלמה המלך לא הצליח להבין את טעמה, בכל זאת משקיעים הם ממיטב כספם על מנת לשמרה…

לכן נתן לו דווקא פרה אדומה שלא יתגאה בכיבוד ההורים שלו, שיראה בכמה מוכנים עם ישראל לקנותה ממנו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן