“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישלח- עד היכן השגחת ה'?

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת וישלח" ביאור המחלוקת שהייתה בין יעקב אבינו למלאך על פי דברי הבאר יוסף. "משל ונמשל לשבת וישלח" המביעים את עמדתו של יעקב: שה' משגיח על כל דבר ולו הפעוט ביותר... מדוע אנו מזכירים בברכת "אשר יצר": גלוי וידוע לפני כיסא כבודך... בשום מקום בתפילה שחרית, מנחה וערבית כולל מוסף לא מוזכר כיסא כבודו של ה'?! מה העניין דווקא בברכת אשר יצר?! תשובתו הנפלאה של הגאון מוילנא... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת וישלח"

עד היכן השגחת ה'?

 

"ויאבק איש עימו"

 

נשאלת השאלה:

על מה הייתה המחלוקת ביניהם שלשמה נאבקו יעקב והמלאך?

 

באר יוסף – לר' יוסף מסלנט: 

המחלוקת הייתה בעניין ההשגחה הפרטית של כל דבר: 

יעקב טען- שאם ה' נתן לי פכים קטנים אני חייב לחזור ולקחת אותם, אסור לזלזל במה שה' נותן לי.

המלאך טען- וכי אתה חושב שה' מתעסק בזוטות כאלה?!

משל למה הדבר דומה:

קניתי קופסה של קרמבו ובאמצע יש חתיכת קרטון A4 להפרדה. 

מה אני עושה אם שכחתי את זה בירושלים, האם אסע לשם כדי לקחת את זה? 

 

בוודאי שלא! 

 

אבל מה יהיה אם על הקרטון הזה מודפסת הוקרה מהמלך (או בימנו הוקרה מממשלת ישראל על פעולתי ותרומתי למען החברה בישראל)?

 

במצב כזה גם אם חתיכת הנייר הזו תהיה בחו"ל אני אסע לשם הרי שיש כאן זלזול במלך אם לא אבוא לקחת…

כן הוא הנמשל: 

 

כך אומר יעקב אם ה' נתן לי משהו ואני לא חוזר לקחת זה זלזול בה'!.

 

חז"ל מבארים: 

שהוויכוח ביניהם "ויאבק" העלה אבק עד כיסא הכבוד… בא יעקב לומר לו: "תדע שה' משגיח על כל דבר ולו הפעוט ביותר".

 

דוגמא לזה מביא הגאון מווילנא והוא שואל: 

מדוע אנו מזכירים בברכת 'אשר יצר': "גלוי וידוע לפני כיסא כבודך…" בשום מקום בתפילה שחרית, מנחה וערבית כולל מוסף לא מוזכר כיסא כבודו של ה'?! 

 

מה העניין דווקא בברכת אשר יצר?! 

 

ומתרץ הגאון מוילנא:

אלא שתדע שה' משגיח אפילו על הפסולת שיוצאת מגופך…

 

ראיה להשגחה בכל פרט מופיעה בפרשה הבאה: 

במכירת יוסף הגיעו שיירת ישמעאלים נושאים נכואות צרי ולוט = בשמים כדי שיוסף לא יריח ריחות רעים בדרך. 

 

ראו עד להיכן מגיעה ההשגחה….

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן