“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישלח- ניצחון של ישראל

תקציר המאמר:

"רעיון לפרשת השבוע וישלח" יעקב אבינו שכח פכים קטנים וחזר עליהם לקחתם, ביאורו הנפלא של רבי משה סופר בעל "החתם סופר": מדוע מותר היה ליעקב אבינו להסתכן בשביל דבר כה פעוט?... "וורט של החתם סופר לפרשת וישלח".

 ניצחון של ישראל

 

"ויותר יעקב לבדו…"

 

מבאר רש"י:

שיעקב אבינו שכח פכים קטנים וחזר עליהם לקחתם.

 

שואל רבי משה סופר בעל "החתם סופר":

מדוע מותר היה ליעקב אבינו להסתכן בשביל דבר כה פעוט?

 

תירץ ה"חתם סופר" בדרך צחות:

איש אמת היה יעקב אבינו, וכמו שנאמר: "תיתן אמת ליעקב".

 אם נתבונן נראה כי המילה "אמת" בצירוף המילה "פך" (אמת = 441 + פך = 100) סה"כ מניינם 541.

גם המילה "ישראל" היא בגימטרייה 541.

 

ביקש יעקב אבינו לתקן באותו מקום את הדבר הזה, לכן שב לקחת את אותם "פכים קטנים".

 

ולעניין נשגב זה התנגד וביקש שרו של עשו למנוע ממנו ולכן נאבק עמו עד עלות השחר – שלא לאפשר ליעקב להשלים את השם "ישראל".

 

וכאשר ראה שלא יכול לו (והנה יעקב הולך לקחת את ה- "פך" ולהשלים ל- "ישראל"), נגע שרו של עשו בכף ירך יעקב "ותקע כף ירך יעקב". 

 

דהיינו, המלאך הוציא את ה"כף" שמניינה כמניין "פך" ממקומה…

 

ומכל מקום – סיים ה"חתם סופר" – יעקב אבינו ניצח ולא הסכים לשלח את המלאך עד שברכו ואמר: "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל"!

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן