“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישלח- הסרת הערלה מזככת

תקציר המאמר:

"וורט פרשת וישלח". "משל קצר" המבאר מדוע בני יעקב רימו את חמור ואנשי עירו?!. ביאור נפלא בספר מגיד מישרים של הרב הקדוש רבי בעריש מביאלא זצ"ל על הדרך שניסו בני יעקב להציל את המצב וההכרח שהביאם לחסל את שכם...

הסרת הערלה מזככת

 

"ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי…"

 

נשאלת השאלה:

מדוע באמת רימו בני יעקב את חמור ואנשי עירו?!

 

השיב הרב הקדוש רבי בעריש מביאלא זצ"ל:

שבאמת לא הייתה זו רמאות, כיוון שבדרך כלל מי שהוא איש בער וכל כולו בחומריות ובענייני העולם הזה – נדמה לו תמיד כאילו הוא מוכן לכל דבר שבקדושה וקרוב אליה, אך ברגע שחוזר בתשובה – נזדכך ונפשט מהחומריות רק אז הוא רואה איך שהוא רחוק ממנה…

 

משל למה הדבר דומה:

 

איש כפרי ומגושם ישמח כאשר יוצע לו לבוא להיכל המלך – הוא לא מבין את המשמעות ובטוח כי זו תהיה עבורו חוויה – ואין הוא מתייחס למפגש בכובד ראש הראוי…

 

אבל מי שמלומד ביותר ושר גדול, ירא לבא לעמוד בהיכל המלך כי כאשר לא יהיה נזהר כחוט השערה יחייב ראשו למלך.

 

כן הוא הנמשל:

 

בתחילה נדמה לאנשי שכם שמוכנים המה לבת יעקב וראויים אליה, לכן בני יעקב ציוו להם להימול כדי שיזדככו ויראו שהם רחוקים מזה.

 

אלא שעדיין חשבו אנשי שכם כאותו כפרי שהם מתאימים לבת יעקב. כשהמהלך הזה לא הועיל ועדיין חשקו הם בדינה – אז ראו שאין ברירה ולכן הרגו אותם.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן