“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישב- כבוד האדם קודם לחיים

תקציר המאמר:

"פרשת וישב סיפור" סיפור שהיה עם רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל. "סיפור על רבי יהושע לייב דיסקין" שסיפר תלמידו רבי ישראל שיינקר זצ"ל על העדפתו כאשר השמש שם לו מלח במקום סוכר בכוס התה שלו...

כבוד האדם קודם לחיים

 

"היא מוצאת…"

 

הגמרא במסכת ברכות דף מ"ג: לומדת מפסוק זה:

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנלן – מתמר, שנאמר "היא מוצאת"

 

כדי להבין את המשמעות מובא בספר 'יחי ראובן' סיפור נפלא:

מסופר על רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל, שמטעמי בריאות, היה עליו לשתות את התה שלו עם הרבה סוכר, בעוד שמלח היה סכנה של ממש עבורו.

בוקר אחד, בעת השיעור הכניס לו השמש כוס תה שבטעות הניח בה מלח במקום סוכר, וכיון שהשמש ידע שהוא זקוק להרבה, שם הוא מנה גדושה של מלח…

רבי יהושע לייב שתה את התה, ולא נראתה עליו שום תגובה חריגה ואפילו סיים את כוס התה כבכול שיעור.

הרבנית גילתה שמישהו מילא בטעות מלח, בצנצנת הסוכר, ומיהרה אל בית המדרש לוודא שלא הביאו לרב מן המלח. היא נכנסה בבהלה ולחשה לתלמידים: "אוי… וי.., היכן התה?! כעת אני מגלה שהשמש בטעות השתמש במלח במקום סוכר!"…

התלמידים הרגיעו אותה, ואמרו כי כנראה היה שם סוכר כרגיל.

 

"מניין לכם?!" – שאלה

"כי הוא שתה את הכוס כמדי יום, כרגיל, ולא נראתה תגובה כל שהיא…" – ענו התלמידים.

 

היא ביקשה את הכוס, טעמה את השיירים וצעקה: "כן כפי שאני אומרת, הרי זה פיקוח נפש בשבילו!…"

למחרת שאלוהו התלמידים: "ילמדנו רבינו, אם זה פיקוח נפש, מדוע הרב שתה? מן הכוס? – היכן הציווי של ושמרתם מאוד לנפשותיכם?!"

הרב השיב בפשיטות: "למדנו, נח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברבים"…

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן