“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקרא- קורבן מקרב לה'

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשבת פרשת ויקרא". שאלתו של ה'אור החיים' הקדוש: מדוע מקריבים דווקא בהמה? וביאורו הנפלא... סיפור על אגריפס המלך שביקש להקריב ביום אחד אלף עולות, ומה הביא את המלך להבין כי לא הכמות היא זו שקובעת - "רחמנא ליבא בעי" ה' רוצה את הנפש!

קורבן – מקרב לה'

 

"נפש כי תקריב"

 

התורה מצווה להביא קורבן לה'. קורבן מלשון שהמקריב מתקרב להקב"ה.

 

שואל ה'אור החיים' הקדוש:

מדוע מקריבים דווקא בהמה?

 

והוא מסביר:

באדם יש נר"ן = נפש רוח ונשמה

 

הנשמה נשארת טהורה באופן תמידי – וזהו שאנו אומרים בכל יום: אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה היא…

 

הרוח היא זו המחיה את האדם

 

הנפש מתחלקת לשניים: 1. נפש אלוקית ,  2. נפש בהמית.

הנפש הבהמית היא זו הגורמת לאדם לחטוא לכן מן הדין שנביא לכפרה – קורבן בהמה.

 

וזהו שכתוב: "נפש כי תקריב" – ה' רוצה שתתקן את הנפש שלך ע"י הקורבן וממילא תתקרב אליו.

 

מסופר במדרש (ויקרא רבה ג'):

אגריפס המלך ביקש להקריב ביום אחד אלף עולות. שלח ואמר לכהן גדול: 

"אל יקריב אדם היום חוץ ממני!" 

בא עני אחד ובידו שתי תורים. 

אמר לכהן: "הקרב את אלו". 

אמר לו הכהן לעני: והלא המלך ציווני ואמר לי: אל יקריב אדם חוץ ממני היום! 

 

א"ל: אדוני כהן גדול! ארבעה אני צד בכל יום ואני מקריב שנים ומתפרנס משנים, אם אי אתה מקריבן אתה חותך פרנסתי! נטלן והקריבן. 

 

באותו הלילה נראה לו לאגריפס בחלום: "קרבן של עני קדמך!" 

 

שלח ואמר לכהן גדול: לא כך צוויתיך: אל יקריב אדם חוץ ממני היום?! 

 

השיב לו אותו כהן: אדוני המלך, בא עני אחד ובידו שתי תורים, אמר לי: הקרב אלי את אלו. 

אמרתי לו: המלך ציווני ואמר לי: אל יקריב אדם חוץ ממני היום! 

 

התחננן לפני ואמר: ארבעה אני צד בכל יום ואני מקריב שנים ומתפרנס משנים, אם אי אתה מקריב אתה חותך את פרנסתי, לא היה לי להקריבן?! 

 

באותו הרגע הבין המלך כי לא הכמות היא זו שקובעת – "רחמנא ליבא בעי" ה' רוצה את הנפש! 

 

מיד אמר לו המלך: יפה עשית כל מה שעשית! 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן