“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקרא- מי שומע קללות?

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת ויקרא". שהביא רבי יצחק מוורקא וכיצד הבין את הקשר בין החוטא לבין זה שמקללים אותו...

מי שומע קללות?

 

"וְנֶפֶש כִּי תֶחֱטָא וְשָמְעָה קֹול אָלָה"

 

אשתו של הרב הקדוש רבי יצחק מוורקא הייתה קפדנית מאד ותמיד הייתה מקללת אותו ואת משמשיו.

 

נסע האדמו"ר אל רבו רבי דוד מלעלוב והתאונן על הדבר.

 

אמר לו הרבי: "מה אתה אומר לי? אמור לעצמך!"

 

רבי יצחק לא הבין את הדברים, עד אשר מצא בשם הבעש"ט, שאם אדם פוגם במעשה יש לו צער מבהמות ועבדים שלו, ומי שפוגם בדיבור יש לו צער מאשתו, ומי שפוגם במחשבה יש לו צער מבניו, וכאשר האדם מתקן דברים אלו, כולם מתהפכים עליו לטובה.

 

או אז הבין את דברי רבו. וביאר בזה את הפסוק: "וְנֶפֶש כִּי תֶחֱטָא וְשָמְעָה קֹול אָלָה", שאם האדם חוטא רק אז – הוא שומע קול קללות שמקללים אותו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן