“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקרא- לנשיא אין מה לפחד!

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת ויקרא". סיפור עם רבי שמואל די מודינא זצ"ל בהקשר להוראת חז"ל: "שכל מי שבידו למחות ואינו מוחה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא בעצמו חטא!"

לנשיא אין מה לפחד!

 

"חטאת הקהל הוא אשר נשיא יחטא…"

 

רבינו יעקב בעל הטורים מבאר: 

ששני פסוקים אלה נסמכו כדי ללמדנו: "שכל מי שבידו למחות ואינו מוחה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא בעצמו חטא!"

 

על כן כאשר הקהל חוטאים והנשיא אינו מוחה בהם נחשב הדבר כאילו הנשיא חטא בעצמו.

 

 

נביא מעשה שאירע עם רבי שמואל די מודינא זצ"ל:

 

רבי שמואל די מודינא שימש כאחד מגדולי רבני טורקיה. הוא היה נוהג לצאת בכל ערב שבת לשוק כדי לזרז את היהודים בעלי החנויות לסגור את חנויותיהם. שמרוב רצונם למכור את שנשאר באמתחתם לא יגיעו חלילה לחילול שבת ויספיקו להתארגן לקראת "קבלת שבת" בבית הכנסת.


גוי אחד שהיה בעליו של הדוכן לממכר פירות, כעס על הרב היהודי שמזרז את הקונים לעזוב ולשוב לביתם, ומשום כך זמם להתנכל לרב בהזדמנות הראשונה שיוכל…


בערב שבת אחת, כאשר הגיע הרב כדרכו אל השוק, יצא הגוי לקראתו כשבידו אלת ברזל כבדה. הוא ניגש אל מאחורי הצדיק ובתנועה חזקה ומהירה הניף את האלה מעל לראשו במטרה להנחיתה ולהורגו נפש.

 

והנה כעשרה סנטימטרים מעל לראשו של הרב נבלמה לפתע ידו של הגוי – יבשה ונשארה מונפת אל על וכל גופו קפא על עומדו מבלי יכולת להזיזו! הרב סיים את מלאכתו ורץ להתכונן לשבת.

 

כאשר אחר הגוי לשוב לביתו, נודעו מעלליו לבני ביתו של הגוי. מיהרו אלו לבכות ולהתחנן לפני רבי שמואל שיחוס על אביהם ויסיר ממנו את המכה הרעה הזו.

 

הסכים רבי שמואל בתנאי שמהיום והלאה לא יגע לרעה באף יהודי. כשהסכים הגוי שבה ידו כבראשונה וחזר להזיז את אבריו!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן