“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקרא- "למה אין קורבן מדגים?"

תקציר המאמר:

"דברי תורה לפרשת השבוע ויקרא". תשובות לשאלה של המדרש "מדוע לא מקריבים קרבנות מדגים?". שאלתו של הספר סוכת דוד על דברי המדרש וביאורו הנפלא: התרה מאפשרת להביא קורבן רק מאלו היוצרים קשר עם ילדיהם כבני האדם! תשובה נוספת של ספר 'ליקוטים מפרדס': דגים כיוון שאין להם שייכות לאדמה לא יכולים הם לכפר על האדם שנלקח מן האדמה...

למה אין קורבן מדגים?

 

"אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה' מִן הַבְּהֵמָה מִן הַבָּקָר וּמִן הַצֹּאן תַּקְרִיבוּ אֶת קָרְבַּנְכֶם"

 

שואל המדרש תנחומא:

ולמה קריבין קרבן מן העוף ומן הכבשים ומן הצאן ומן העזים ולא מן הדגים?

 

שנאמר: "ואם מן העוף עולה קרבנו", אלא בשביל שהם בשר ודם כמו האדם ויוצאין מבטן אמן כמו האדם, מכפרים על האדם. אבל הדגים, ביצים הם ויוצאין מהן וחיין.

 

נסביר, עונה המדרש שתי תשובות:

 

תשובה ראשונה:

הדגים הם לא בשר ודם (דגים מותרים לאכילה בתשעת הימים – משמע שהם לא בשר, ודמם אסור רק משום מראית העין…)

 

תשובה שנייה:

הדגים הכשרים מטילים ביצים ומהם יוצאים דגיגים קטנים.

 

נשאלת השאלה:

והלא גם היונה מטילה את גוזליה והיא מותרת?!

 

ספר סוכת דוד מבאר:

בכל בהמה ועוף יש קשר בין ההורים לילדים לאחר שהם נוצרים, האם מאכילה ומניקה את ילדיה עד שהופכים הם לעצמאים.

לעומת זאת אצל הדגים ברגע שהאם מטילה את הביצים היא איננה יודעת מי הם ומתי ייבקעו. ולכן ברוב המקרים היא גם תאכל אותן…

 

ולכן תשובת המדרש היא לא על אופן ההטלה, אלא על הקשר של האם עם ילדיה כמו אצל האדם.

 

בהמה, צאן ועוף יש קשר בין ההורים לילדים לכן מהם ניתן להביא כפרה. לעומתם דגים כיוון שאין חיבור בינם לבין ילדיהם – אין להביא מהם קורבן לה!

 

ספר ליקוטים מפרדס מבאר:

הרמב"ם פוסק בהלכות שחיטה(פרק א'): וכמה הוא שיעור השחיטה:  שני הסימנין שהן הקנה והוושט – השחיטה המעולה שייחתכו שניהן בין בבהמה בין בעוף, ולזה יתכוון השוחט. ואם שחט רוב אחד מהן בעוף, ורוב שניים בבהמה ובחיה – שחיטתו כשרה.

 דגים וחגבים – אינן צריכין שחיטה, אלא אסיפתן היא המתרת אותן. הרי הוא אומר "הצאן ובקר יישחט להם, ומצא להם, אם את כל דגי הים ייאסף להם, ומצא להם" (במדבר יא,כב), אסיפת דגים כשחיטת בקר וצאן. 

 

גמרא חולין  (דף כז עמוד ב') דרש עובר גלילאה:

בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימנים.

דגים שנבראו מן המים הכשירן בולא כלום.

עוף שנברא מן הרקק (מים ואדמה) הכשרו בסימן אחד.

 

יוצא, מה שמחייב שחיטה הוא היצירה מן האדמה – רק מה שמגיע מן האדמה יכול לכפר על האדם שנלקח מהאדמה ולכן בהמה שבאה מן האדמה מכפרת וכן העוף ואפילו סולת הבאה מן האדמה.

 

אך דגים כיוון שאין להם שייכות לאדמה לא יכולים הם לכפר על האדם שנלקח מן האדמה…

 

 

תשובה נוספת של ספר אור התורה:

מה ששייך לחטא יכול לבוא ככפרה. דגים לא היו בחטא בזמן המבול לכן אין יכולים לכפר על החטא…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן