“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקהל- קצת על המשכן

תקציר המאמר:

"דברי תורה לפרשת ויקהל". תשובות לשאלות בפרשת השבוע: באלו ימים הוקם המשכן? מתי החלה וממתי הסתיימה הקמת המשכן? ההתעסקות בענייני המשכן, וכליו גם כשאין בית המקדש קיים... בן כמה היה בצלאל?

קצת על המשכן

 

בפרשתנו מסופר על סיום בניין המשכן והקמתו.

 

החיזקוני מפרט את ימי הקמתו:

מב' באלול היו הלוחות מונחים בארון שעשה משה ובכ"ה בכסלו נגמר המשכן וכל כליו ואז נתנו את הכפורת על הארון ועדיין היו הלוחות בארון שעשה משה עד א' בניסן כשנמשח המשכן וכליו, והעלה הכפורת ונתנו הלוחות בארון של בצלאל.

לכן נאמר: "אל הארון תיתן את העדות", הוא ארון בצלאל.

 

במדרש תנחומא נאמר:

הקב"ה עיכב את הקמת המשכן עד החודש שנולד בו יצחק, חודש ניסן, ועשוי לגאול אותנו בחודש זה.

 

רבנו בחיי כתב:

כי הסיפור בענייני המשכן, וכליו גם כשאין בית המקדש קיים, מצווה גדולה היא ועד שמים יגיע שכרה כי תורה היא וללמוד אנו צריכים כמו העוסק בפרשת הקרבנות.

 

בדרשות אבן־שועיב מביא מהמדרש:

שבריאת העולם ומלאכת המשכן ובריאת האדם שלושתם דומים זה לזה, והוא מאריך שם בפרטי הדברים הדומים,  כגון:

יום השבת בבריאה, חנוכת המזבח במשכן ויום המילה באדם.

המלאכים שבבריאה, הכרובים שבמשכן והמחשבות הטהורות שבאדם.

השמחה שבעולם, כלי השיר שבמשכן והכבד שבו השמחה לאדם.

העצב בעולם, השחיטה במשכן והטחול באדם…

 

בגמרא מסכת סנהדרין נאמר:

שבצלאל היה בן י"ג שנים בלבד בזמן הקמת המשכן, שנאמר "איש איש ממלאכתו" ופחות מבן י"ג אינו איש.

 

אביו היה אורי, בנו של חור שנהרג בגלל שביקש למנוע את עשיית העגל, ואשתו של חור הייתה מרים אחות אהרן ומשה.

 

והיה אהליאב בן אחיסמך משבט דן מסייע לבצלאל שהיה משבט יהודה, גם בבית המקדש עבדו יחד שלמה המלך משבט יהודה וחירם בן האישה האלמנה שהייתה משבט דן, שכן אמר הקב"ה: "יבואו קטן וגדול ויעסקו יחדיו באותה מלאכה" – כדי להראות לישראל שהכול שווים אצלו יתברך.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן