“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקהל- להתגבר ולתרום

תקציר המאמר:

"פרשת ויקהל סיפור עם מוסר השכל". מהי כוונת הכתוב באומרו: "קחו מאתכם"?. ומסקנתו: כל אחד ואחד נדרש לפעול על עצמו לתת את תרומת ה' ביד רחבה. וכיצד בהתרמה למלאכת המשכן נדרשה במיוחד פעולה זו...

להתגבר ולתרום

 

"קחו מאתכם תרומה…"

 

האוזניים לתורה שואל:

מהי כוונת הכתוב באומרו: "קחו מאתכם"?

 

הוא מביא סיפור:

הגאון רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל יצא פעם למינסק להצלת ישיבת וולוז'ין ששקעה בחובות גדולים. במינסק התגוררו שני גבאים מטעם הישיבה הנ"ל ושניהם היו מופלגים בתורה ויראת שמים ובנדיבות לב.

 

כאשר הגיע הגאון לעיר סר לביתו של אחד מהם וסיפר לו את מטרת בואו. אף שהסכום הנדרש היה גדול, מכל מקום הבטיח הנ"ל לרב לטפל בדבר, והגר"ח ישב ללמוד בביתו.

 

כעבור זמן שאל הגר"ח את מארחו מה נשמע בדבר אסיפת הכספים עבור הישיבה? ענה ואמר שכבר יש בידו מחצית הסכום.

שמח הגר"ח מאד ושב ללימודו.

 

כעבור חודש שב הגר"ח ושאלו מה בדבר שארית הסכום?

ואז השיב לו שיש בידו כבר את כל הכסף הנדרש.

שמח הגר"ח שמחה גדולה ויצא לדרכו בחזרה לוולוז'ין לפרוע את חובות הישיבה. זמן קצר לאחר מכן באו שני הגבאים הנ"ל לוולוז'ין להתדיין בפני הגאב"ד שם.

 

הנתבע היה אותו גבאי שגייס את כל הסכום הנדרש לתשלום חובותיה של הישיבה. בפי חברו, הגבאי השני הייתה טענה חמורה: מדוע שילם הנתבע את כל הסכום שהיה נדרש לגר"ח מכיסו הפרטי?. 

 

הרי מאז ומתמיד היו שניהם שותפים נאמנים בכל עסקי המצוות. אם כן גם עכשיו דרש התובע לאפשר לו לשלם את מחצית הסכום מכיסו כדי שגם הוא יהיה שותף במצווה חשובה זו.

 

כאשר נודע להגר"ח שהנדיב ההוא נתן את כל הסכום הגדול הזה מכיסו, שאל אותו: "אמור לי, אם כך הוא, מדוע החזקת אותי בביתך יותר מירח ימים ולא נתת לי מיד את כל הסכום הדרוש?!"

 

השיב לו הנדבן: "וכי דבר קל הוא להוציא מהכיס סכום כה גדול? הרבה עמלתי כדי לכבוש את תאוות הממון שבלב כל אדם, לתת את מחצית הסכום… אחר כך המשכתי לנהל מלחמה פנימית עד ששכנעתי את עצמי לתת גם את החצי השני..".

 

 

על פי זה, מסביר האוזניים לתורה:

בדברים אלה של הנדיב מתבארת היטב כוונת הכתוב באומרו: "קחו מאתכם". כל אחד ואחד נדרש לפעול על עצמו לתת את תרומת ה' ביד רחבה.

 

בהתרמה למלאכת המשכן נדרשה במיוחד פעולה זו, מאחר והתורה הקפידה שרק "נדיב לב" ייתן.

לפיכך צריכים היו הנודבים "לקחת מעצמם" את הכסף ולתרום אותו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן