“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקהל- וינוחו "בה", "בו" ו-"בם"

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת ויקהל". להבין בדרך צחות מדוע בתפילות השבת יש שוני בברכת מקדש השבת: בערבית "וינוחו בה" ובשחרית "וינוחו בו" ובמנחה "שבתות קדשך וינוחו בם"? ביאורו של הרב שבדרון זצ"ל בדרך צחות לאחר ביקור בחו"ל...

וינוחו "בה", "בו" ו-"בם"

 

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה…"

 

נאמר בשולחן ערוך סימן עו סעיף ג:

נוהגין לומר בתפלת ערבית "וינוחו בה" ובשחרית "וינוחו בו" ובמנחה "שבתות קדשך וינוחו בם".

(הרב עובדיה יוסף זצ"ל פסק שעדיף לומר גם במנחה "וינוחו בו" והאומרים בם יש להם על מה שיסמוכו)

 

שאל פעם הרב שבדרון זצ"ל לאחר ביקור בחו"ל:

מדוע השינוי הזה בין התפילות? בערב שבת אומרים בה (לשון נקבה), בשבת בבוקר בו (לשון זכר) ובמנחה של שבת בם (לשון רבים)?

 

לאחר שהיה בארצות הברית מצא את התשובה לכך ואמר:

בעוונותינו הרבים כך נוהגים רבים מאחינו בני ישראל.

 

בכניסת השבת עומד הבעל בבית מסחרו ואילו האישה יושבת בביתה ומכינה צרכי שבת (וינוחו בה – האישה לבדה נחה בליל שבת ואילו האיש מחלל את השבת).

 

ביום השבת בבוקר עומדת האישה בחנות ואילו הבעל הולך להתפלל לבית הכנסת (וינוחו בו – הבעל לבדו נח ואילו האישה מחללת את השבת).

 

לפנות ערב בעת תפילת המנחה סוגרים את החנות והולכים לטייל האיש ואשתו (וינוחו בם) – שניהם נחים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן