“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקהל- וורטים לפרשת ויקהל

תקציר המאמר:

"וורטים קצרים לפרשת השבוע פרשת ויקהל"… מבחר רעיונות קצרים לשולחן השבת המובאים מחכמי ישראל ומאירים באור יקרות את פרשת השבוע

וורטים לפרשת ויקהל

 

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם"

 

אמר ר' שמעון מאירוסלב:

 משה רבינו הקהיל את כל בני ישראל ואמר להם "אלה הדברים" – דברים אלה, כגון להקהילכם וללכדכם תמיד בלב אחד ובעצה אחת, הם הם רצון ה' יתברך "אשר ציווה ה' לעשות אותם".

 

 —————————————–

 

 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם"

 

מבאר רש"י: למחרת יום הכיפורים

 

אמר רבי משה מקוברין:

משה רבינו רמז לישראל, שלא רק ביום הכיפורים צריכים להיות חדורים סליחה ומחילה, אחווה ורעות, אלא גם למחרת יום הכיפורים חייבים להמשיך במידות אלה…

  

 —————————————-

  

"אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם"

 

שאל רבי שמואל מסלונים זצ"ל:

מצות שבת היא ב- "שב ואל תעשה" = שביתה, ואיך כתוב בפרשת שבת 'אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם'?!

 

והוא השיב:

אלא הכוונה הוא לעשות את הדברים שמקשרים אותך לשבת, להיות יהודי, שכל מה שאתה יותר יהודי יש לך שייכות חזקה יותר עם השבת אחרת הרי 'גוי ששבת חייב מיתה'…

 

  ———————————–

 

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל… ויצאו כל עדת כני ישראל מלפני משה"

 

ר' אליהו לופייאן זצ״ל שאל פעם:

אם נאמר בתחילה "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" פשוט הוא שיצאו מלפני משה ומה בא הכתוב להשמיענו?!

 

והוא הסביר:

כששיכור יוצא מבית מרזח, רואים הכל מהיכן יצא. להבדיל, אף ישראל, על ארשת פניהם והילוכם ראו שיצאו עתה מלפני משה…

 

 

———————————————-

 

 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל… ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה"

 

בספר "עולמו של אבא" (עמ' קנח) מביא:

הגאון ר' עמרם בלום אב"ד אויפאלו היה אומר בדרך צחות על פי מציאות זמנו: "ויקהל משה את כל עדת בני-ישראל" בתחילה חשבו היהודים שמדובר בסתם אסיפה פומבית בקונגרס, שניתן להתווכח בו על נושאים מסוימים, ולכן באו כולם…

 

אבל כששמעו שאמר משה "קחו מאתכם תרומה" אז "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן