“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקהל- השבת והמשכן

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לשבת פרשת ויקהל". המבארת "מהי ייחודיותה של השבת בכל בית?" הקבלה נפלאה של ספר שבת מלכתא בין השבת למשכן. בזמן שאין משכן - השבת היא משכן להקב"ה בביתו של כל יהודי... הקב"ה סועד איתנו כל שבת...

השבת והמשכן

 

מובא בספר "שבת מלכתא":

בית המקדש הוא המוח של העולם הוא מזין את כל העולמות טעות קטנה והרסת את כל העולמות. 

 

כמו כן ביום השבת –  שבת והמשכן הם יסוד כל העולמות…  כל טעות בהן עולה במוות…

 

לדוגמה: 

אדם ברר בעדים חייב סקילה, לעומתו זה שהרג את הנפש – בסייף (סקילה חמורה מסייף) מה קרה?! התשובה: פגמת בעולמות.

 

כמו כן כהן שנכנס ללא קידוש ידיים ורגלים או ללא בגדי כהן חייב מיתה מדוע?! כיוון שפגמת בעולמו של מלך…
 

שבת הקב"ה מזמין אותנו לסעודה אצלו כל בית הופך למשכן:

 

  1. כהן בכניסתו חייב לקדש ידיים ורגלים –   חייבים ללכת למקווה או לרחוץ לכבוד השבת.

  2. כהן חייב ללבוש בגדים– גם האדם חייב להחליף בגדיו לכבוד שבת. (נלמד מהפסוק: "וכבדתו מעשות דרכיך" – שלא יהיה מלבושך בחול כמלבושך בשבת… מהרש"א בשבת קיד: "ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים" מכאן להחלפת בגדים בשבת מהתורה… נלמד מהמשכן…)

  3. במשכן מדליקים מנורה – הטבה ע"י כהן ההדלקה כשרה בזר – בבית הבעל מטיב את הנרות והאיישה מדליקה נרות.

  4. חוזרים מבית הכנסת יושבים לאכול בוצעים על החלות לפי האר"י 12 חלות. (הגאון מוילנא: תבצע בכל ארוחה את שתי החלות יהיה לך 4 כפול 3 סה"כ 12 למה דווקא 12?) בבית המקדש היה את לחם הפנים 12 יחידות…

  5. לאחר מכן אוכלים שולחן זה המזבח(ולכן לא נותנים עליו סכין…) והאוכל זה הקורבנות. אתה לא אוכל משלך אלא משל גבוה זהו שאומר ה' (מסכת ביצה): "לוו עלי ואני פורע…" (האם אדם יכול לקדש אישה בבשר שלמים? לא! כי זה משולחן גבוה זה לא שייך לו גם אחרי שהוא קיבל את חלקו בחזרה…)

  6. הלויים שרו בבית המקדש– וגם אנחנו שרים בשולחן השבת.

  7. לפי ה"בן איש חי" כשבא אדם לבית יעשה סיבוב מסביב לשולחן עם בשמים… במשכן הייתה הקטורת שמפיצה ריח…


 אומרים שלום עליכם יש כאלו שלא אומרים צאתכם לשלום (הרש"ש: שאם אין שלום בית שלא יגיד! לכן הרבה לא אומרים…)  

בן איש חי למה שלא יישארו? כיוון שאומרים למלאכים של יום חול ללכת…

 

 אומרים לכל המלאכים לצאת החוצה. כשם שבמשכן "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לשרת בקודש עד צאתו" הקב"ה אומר אני ואתה סועדים לבד…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן