“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקהל- השבת היא של הקב"ה!

תקציר המאמר:

"סיפורים לשבת ויקהל" על החפץ חיים להבנה כמה גדולה השבת וחביבה היא, שאדם בלי לעשות שום מעשה, אף לא תנועה קלה, כיון שהגיעה השבת, נכנס הוא למצווה מעצמו ולא יוצא ממנה עד למוצאי השבת, וזה שנאמר עליה שהיא "קודש" – אף ללא טרחה מצידנו.

השבת היא של הקב"ה!

 

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי …שבת שבתון לה'"

 

החפץ חיים הגיע פעם לעיר אחת ושמע שיש בה עשיר אחד שמעסיק פועלים יהודיים בשבת, הלך אליו ובקש ממנו להפסיק זאת. 

 

אמר לו העשיר: "היודע כמה אני מרוויח ביום אחד? אם אסגור בשבת אפסיד סכום עצום, איני יכול לסגור!"

 

אמר לו החפץ חיים: "אם לא תסגור תפסיד את כל רכושך, הרי נאמר בתורה: "ששת ימים תעשה מלאכה" – למה הוצרכה לכתוב זאת התורה? הרי מספיק היה לכתוב "ביום השביעי.. שבת שבתון לה'", כי העיקר זה לשמור שבת? 

 

אלא, הסביר החפץ חיים, שכל פרנסת האדם תלויה בשמירת השבת אם לא תשמור את השבת, גם במשך ששת ימי השבוע לא תהיה לך פרנסה! 

 

הלה לא הסכים לדברי החפץ חיים ואכן זמן קצר לאחר מכן עיקלה הממשלה הרוסית את כל רכושו של האיש ונשאר עני וחסר כל….

 

סיפור נוסף על החפץ חיים בעניין שמירת השבת 

 

כשהגיע לעיר פטרבורג, יצאו בני העיר לקראתו כדי לחזות בזיו פניו ולקיים את "והיו עיניך רואות את מוריך". אחד מהבאים היה עשיר גדול שבא להתברך ממנו ונתן לו תרומה גדולה לישיבת ראדין. 

 

תפס החפץ חיים את ידי העשיר ופרץ בבכי מר ואמר: "יד זו שנותנת צדקה בחשיבות כה רבה, והלא היא מחללת שבת… וכך אחז בידי העשיר והמשיך ממרר בבכי, עד שנמס ליבו של אותו העשיר וגם הוא החל בוכה, והבטיח לחפץ חיים שמהיום יתחיל לשמור שבת, אך ביקש ממנו שרק לשבת הקרובה יסכים לו לעשות מלאכה, כדי שיסיים את מה שהתחיל. 

 

אמר לו החפץ חיים: בני יקירי אם הייתה השבת שלי, הייתי מוחל לך ומתיר לך כל שתבקש, אך השבת היא של הקב"ה, של מלך מלכי המלכים, אין ביכולתי להתיר לך ולו רגע אחד של חילול שבת! 

 

ואכן קיבל העשיר את דברי החפץ חיים והפך לשומר תורה ומצוות.

 

וכן אמר ר' שמחה בונים מפשיסחא על השבת:

 

 שכמה גדולה וחביבה היא, שאדם בלי לעשות שום מעשה, אף לא תנועה קלה, כיון שהגיעה השבת, נכנס הוא למצווה מעצמו ולא יוצא ממנה עד למוצאי השבת, וזה שנאמר עליה שהיא "קודש" – אף ללא טרחה מצידנו.

(וקראת לשבת עונג)

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן