“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקהל- בנים בתמורה לנדבת המשכן

תקציר המאמר:

"פרשת ויקהל סיפור". שהביא "קהילת יצחק" על פי מעשה שהיה עם המהרש"א על הכפילות של הפסוק: "להביא לכל המלאכה ...הביאו בני ישראל נדבה?..."!

בנים בתמורה לנדבת המשכן

 

"כל איש ואשה אשר נדב לבם אותם להביא לכל המלאכה אשר צוה ה' לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לה'"

 

נשאלת השאלה:

הפסוק הזה כפול ומכופל – לכאורה יש בו מילים כפולות: "להביא לכל המלאכה …הביאו בני ישראל נדבה?…"!

 

ה"קהלת יצחק" מתרץ על פי מעשה שהיה:

למהרש"א הייתה ישיבה ומחמת דוחק המקום בריבוי התלמידים, נאלצו לחשוב על בניית בניין חדש, וכאשר אין כסף מה עושים? "ממכה עצמה מתקן רטייה" – מהבנייה עצמה 'עושים כסף'…

איך?

עורכים הנחת אבן הפינה, ומוכרים את הנחת אבן הפינה… וכך עשו.

הודיעו על מעמד הנחת אבן הפינה ועריכת מגבית…

 

בעיר התגורר יהודי, שרצה לזכות בהנחת אבן הפינה, אבל רצה להישאר בסתר ובצניעות. הוא מיאן שידעו מי התורם.

מה עשה?

ניגש לגבאי וביקש ממנו: "רצוני לעשות איתך עסק, אתה הרי מכריז מי הקונה: "חמש מאות דולר פעם ראשונה" אתה מוסיף ומעלה את הסכום לפי הקהל "שש מאות, שבע מאות וכו'".

ראה, לך לא יהיה אכפת, גם אם יגיד מישהו אלף תוסיף ותכריז אלף מאה, וכן הלאה, אלפיים, אלפים חמש מאות, שלושת אלפים, שלושת אלפים וחצי – עוד ועוד. וכמובן, שלא ידעו מי הוא המעלה את הסכום. אתה תעשה את מלאכתך נאמנה, ותעלה את הסכום על חשבוני – ככל שידרש".

 

שאל הגבאי: "אבל מה יהיה כאשר תסתיים המכירה, הרי תקנה את הנחת האבן, והנה יגלו מי התורם?!?

 

"לא… תכריז, כי הנדבן מכבד את ראש הישיבה (המהרש"א) בהנחת אבן הפינה וכך יגמר העניין כי טוב" וכך היה.

הגבאי החל להכריז בקול גדול וככל שנקבו בסכומים – הוא העלה, עד שהציבור לא היה מסוגל, ואז קרא – "זכה לו, זכה לו".

 

נו, מי הזוכה המאושר?… שקט השתרר בקהל, ואז הכריז שנית: "הנדבן מכבד את הרב ראש הישיבה!"

 

 לאחר החגיגה קרא המהרש"א לגבאי וביקש לדעת את שמו של מי שכבדו וגם תרם סכום גדול כל כך לבניית הישיבה.

התנצל הגבאי כי נאסר עליו לפרסם, אמר לו המהרש"א: "טוב, אל תגלה לי את שמו, אבל תאמר לו כי אם הוא מסכים אשמח לפגוש אותו".

 

עשה הגבאי כרצונו של המהרש"א.

כאשר חלפו שעות אחדות, האיש דפק בדלת חדרו של המהרש"א הקדוש.

כאשר ראה המהרש"א במי המדובר, שאל בתמיהה: "אתה הוא הנדבן, וכי עשיר גדול כל כך אתה, מהיכן כספך שמעולם לא ידענו עליו?!"

 

"הרבי צודק" פתח האיש והשיב "אינני עשיר, אבל היות ואין לי ילדים, לא זכיתי בזרע קודש רצוני לזכות בזכות התורה של תלמידי הישיבה וכמו שאמר הקב"ה "ונתתי לכם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת"…

 

"כן? ככה?" קרא המהרש"א "אני מוסיף ומברך אותך – כעת חיה והנה בן לשרה, והוא עוד ילמד תורה – אצלנו בישיבה בבניין החדש"…

 

כמובן שנולד לו בן זכר. חלפו השנים והילד היה לבחורצ'יק צעיר, ביקש אביו להכניסו לישיבה. מנהלי הישיבה מיאנו מכל מיני סיבות.

 

חייך האב בכאב ואמר להם "אני כבר אסדר את העניין…". הוא נכנס למהרש"א – והבחור התקבל ללא דין ודברים…

 

נציין עוד בהקשר הזה:

ישנו פסוק "הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן" אומרים על זה חז"ל שכאשר חזרו ממעמד הר סיני התעברו כולם בנים זכרים…

 

כעת ניתן להסביר את הכפילות בפסוק:

"כל איש ואשה אשר נדב ליבם…" מה השכר על כך?

"הביאו בני ישראל נדבה להשם" – זכו להביא ילדים ואותם ילדים היו כנדבה ללגיון ה' יתברך כביכול.

וכיון שזה היה בזכות הנדבה זה כחלק מהנדבה לה'…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן