“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- "פרפראות לפרשת ויחי"

תקציר המאמר:

"פרפראות לפרשת השבוע ויחי". מדוע חששם של אחי יוסף הוא חשש שווא? ומדוע זכה יוסף לשני בנים כמנשה ואפרים?!... למה ביקש יעקב דווקא מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה?... מדוע כתוב "אם נא מצאתי" בלשון עבר, היה צריך להיות כתוב 'אם אמצא חן בעיניך', בעתיד?!... מי הציל את יוסף מן החטא?... ביאורים נפלאים

פרפראות לפרשת ויחי

"לו ישתמנו יוסף והשב ישיב לנו…"

 האחים חושבים שיש בלב יוסף טינה לאחר שמכרו אותו, וכל כעסו נכבש בעקבות האבא יעקב, אבל כעת לאחר שיעקב נפטר, אולי הוא יתנקם בהם – כך הם חוששים.

 

יוסף מבהיר להם כי אמנם הם חשבו עליו רעה, אבל ה' חשבה לטובה, ולמעשה אין בליבו מאומה… והוא בוכה.

 

רק אדם שיכול לשלוט בעצמו בצורה כזו יכול להצליח בשליטה על כלכלה של כל העולם…

 

מה הפלא אם כן, ששני בניו יודעים "לפרגן" אחד לשני וכל אחד מעם ישראל מברך את בניו "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"…

 

 

— — — — — — — — — — —

 

 

"ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם"…

 

שאלה:

למה ביקש יעקב דווקא מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה?

 

תרוץ 1:

כי הוא היה מלך ובידו היה לקחת ולקבור בלי בעיה.

 

תרוץ 2:

ברור לכל שאם האימא מתה וקוברים אותה ואחר 10 שנים האבא נפטר היכן יקברוהו? בוודאי שליד האימא! אם כן היה ברור שיעקב ייקבר ליד האימא – לאה. זה היה ברור לשבטים האחרים. 

ליוסף היה ברור שיעקב ייקבר ליד האימא שלו בדרך בית לחם, שהרי את מי אהב יעקב – את רחל! בשביל מי הוא עבד? בשביל רחל! 

לכן היה צורך לבקש מיוסף דווקא "ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם"…

 

 

— — — — — — — — — — —

 

 

"אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי"

 

שואל ה"תכלת מרדכי" סבו של הרב שבדרון:

מדוע כתוב "אם נא מצאתי" בלשון עבר, היה צריך להיות כתוב 'אם אמצא חן בעיניך', בעתיד?

 

והוא משיב במתק שפתיים:

אלא אמר יעקב ליוסף: "שכשבאת לחטוא עם אשת פוטיפר, מי הציל אותך? – אני!" (דמות דיוקנו של אביו נגלתה אליו) לכן, אם מצאתי חן בעיניך אז – אנא קבור אותי עם אבותיי…

 

צפנת פענח מוסיף על זה: 

שיעקב אמר לו: "אל תחשוב שזה שניצלת מאשת פוטיפר זה כוחך ועוצם ידך, אלא זה מפני שאתה הבן שלי, ומיטתי שלימה"

 

וזהו שאמר לו יעקב שים נא ידך (את עוצם ידך מן החטא) תחת ירכי – מכיוון שאתה מיוצאי ירכי, ולכן אני מבקש ממך: "אם מצאתי חן בעינך אל נא תקברני במצרים"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן