“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- פנינים לפרשת ויחי

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת ויחי" מדוע קרויה 'ויחי' פרשת מיתתה של שרה אימנו קרויה 'חיי שרה'?!. לשם מה מדגישה התורה את זמן הברכה: "ויברכם ביום ההוא"?!. ומה בכלל תשובתו של יוסף: "ויאמר יוסף אל אביו בני הם" וכי יעקב לא ידע?!...

פנינים לפרשת ויחי

 

"ויחי יעקב בארץ מצרים"

 

צא ולמד, אומר רבי זלמן סורוצקין הרב של לוצק, שפרשת מיתתו של יעקב אבינו קרויה 'ויחי' פרשת מיתתה של שרה אימנו קרויה 'חיי שרה'.

 

 כי אמנם רק אחרי מה שקרוי בפי הבריות 'מוות', רק אז מתחילים החיים האמתיים.

 

סיבה נוספת מובאת ב'דרשות אל עמי':

כי מעשיהם הטובים ויצירותיהם הנעלות הם נחלת הדורות, גנזי תרבותנו. מהם אנו יונקים, מהם אנו מושפעים. צדיקים במיתתם קרויים חיים.

 

 

—————————————————

 

 "ויברכם ביום ההוא…"

 

מפרש רבי משה מקוברין: יעקב היה מברך לזרעו אחריו שיהיו תמיד רואים לפניהם רק את היום ההוא שעומדים בו, ולא ידאגו דאגת המחר.

 

 

———————————————————————–

 

 "וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, ויאמר יוסף אל אביו בני הם".

 

מבאר רש"י:

ביקש לברכם ונסתלקה ממנו שכינה, לפי שראה שעתידים לצאת ירבעם מאפרים ויהוא ובניו ממנשה. ויאמר מי אלה, שאינם ראויים לברכה.

 

מובא בספר 'יגדיל תורה' בשם ילקוט הגרשוני:

יש לומר שהדברים מרומזים בפסוק "וירא ישראל את בני יוסף"

 

בני ראשי תיבות: ירבעם בן נבט וגם יהוא בן נמשי ,

 

אמר לו יוסף מה לך להסתכל על הרשעים שאינם ראויים לברכה, " יגדיל תורה בשם ילקוט הגרשוני "בני הם" הסתכל על הצדיקים שבהם יהושע בן נון שהוא בוודאי ראוי לברכה…

 

———————————————————————–

 

"האלוקים הרועה אותי מעודי עד היום הזה"

 

מסביר המלבי"ם את הפסוק בדרך מופלאה:

שהנהגתו של הקב"ה עם יעקב הייתה כדרך רועה צאן.

ממש כפי שרועה הצאן אינו מביט על מעשיהם והכנתם של הצאן, אם זכאים המה למרעה או לא. כן ה' יתברך רועה אותי לתת לי פרנסתי ברווח, כדי סיפוקי.

 

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן