“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- עכשיו תסגוד לו!

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת ויחי" מדוע חלק יעקב כבוד ליוסף - הרי הוא אבא שלו?! ועוד מדוע 17 שנה לא בא יוסף אל אביו?! ובכלל מה לעשות שכשאדם חושב שיש איזה מנהיג שאינו ראוי לתפקידו? ומה למד המהר"ם מרוטנבורג מיוסף הלכה למעשה?...

עכשיו תסגוד לו!

 

"וישתחו ישראל על ראש המיטה"

 

רש"י מבאר:

"תעלא בעידניה סגיד ליה" = שועל בזמנו, השתחווה לו.

 אמר יעקב: אף על פי שהוא בני, מלך הוא! אחלוק לו כבוד, מכאן שחולקים כבוד למלכות.

 

אף שמעיקר הדין היה יוסף צריך להשתחוות לאביו מדין כיבוד אב, עכשיו כשנעשה מלך, יש לו ליעקב להשתחוות אליו אף על פי שהוא בנו, וזה מה שנאמר בהמשך: "ויתחזק ישראל וישב על המיטה"

 

מובא שהמהר"ם מרוטנברג מיום שעלה לגדולה לא הקביל פני אביו ולא רצה שאביו יבוא אליו, מחמת הספק בבן, שהוא רבו של אביו, אם חייב לכבדו.

 

וכן יוסף השתדל שלא להתראות בפני אביו, עכשיו, לפני שנסתלק יעקב לבית עולמו הוצרך יוסף לבוא אליו, השתחווה לו יעקב כיון שסוף סוף משמים הניחו אותו למשול על מצרים ויש לכבדו.

 

מזה אפשר ללמוד שכשאדם חושב שיש איזה מנהיג שאינו ראוי לתפקידו, אם הוא נוהג בחכמה, יודע שאין צריך ללחום עם המציאות, עכשיו משמים נתנו לו להנהיג, ואם רוצה, יפעל רק לגבי העתיד, שידאג שבפעם הבאה יהיה מנהיג יותר מתאים לתפקיד.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן