“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- מקמץ לגופו ומפזר לאחרים

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת ויחי". שבט אשר משופע בברכה אפילו זכה לברכה כל כך גדולה גם ממשה רבנו: "וטובל בשמן רגלו" מובא בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר... במה זכה לזה?! והתשובה היא: "מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך"... מה הקשר?!

מקמץ לגופו ומפזר לאחרים

 

"מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך" 

 מעניין לראות ששבט אשר זוכה אף לברכה כל כך גדולה ממשה רבנו בפרשת וזאת הברכה: "וטובל בשמן רגלו" 

רש"י מבאר שם:

שהייתה ארצו מושכת שמן כמעין. 

והוא מוסיף: ראיתי בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר… 

 

ונשאלת השאלה:

במה זכה לכל הטוב הזה?! 

 

כדי לענות נביא סיפור מהגמרא ירושלמי, פסחים פ"ד מובא שם מעשה:

 

ר' עקיבא הלך לאסוף צדקה. הגיעו לבית אחד וכשרצו להיכנס שמעו את האב אומר לבנו – לך לשוק ותקנה את הירק הזול ביותר שיש, וגם אל תקנה מהחדש אלא מהישן…

 

הבינו החכמים ודילגו על הבית שכן כנראה המצב שם קשה. כשחזרו, ראה אותם האב ושאל: "למה לא נכנסתם גם אלי?!" 

 

סיפרו החכמים את אשר שמעו… אמר להם: "לא מה שביני לביתי, ביני לבין הקב"ה!" ובקשם לגשת לאשתו שתביא להם סאה מלאה דינרי זהב. 

 

כשהגיעו לפתח הבית ודרשו את סאת דינרי הזהב, שאלה האישה: "מה אמר לכם בעלי? סאה גדושה או מחוקה?" ולא ידעו.

 

אמרה האישה: "אתן גדושה, ואם התכוון מחוקה, אוריד מכתובתי", שמע זאת בעלה והכפיל את כתובתה.

 

האלשיך הקדוש לומד מסיפור זה:

שהדרגה הגבוהה בצדקה היא שאדם נותן יותר ממה שמוציא על עצמו.

 

כן גם אצל אשר – "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך"

בשביל עצמו הספיק לו ארוחה שמנה, אבל לאחרים נתן מעדני מלך…

מה הפלא שמשה רבנו נתן לו ברכה של – "וטובל בשמן רגלו"…

 

הקב"ה אוהב את זה שמקמץ לגופו ומפזר לאחרים ודואג לבניו העניים

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן