“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- לשמוח שעמדתי בניסיון

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת ויחי". מה הייתה החיות של 17 השנים הללו? סיפור שהיה עם צדקיהו ונבוכדנצאר בו הזכירו הסנהדרין את יעקב אבינו שהתאבל על בנו יוסף ושם שק... מה ראו הסנהדרין להזכיר שיעקב לבש שק על יוסף בנו?! ביאור נפלא המביא משמעות נוספת ל- "ויחי יעקב" שמח שהצליח לעמוד בניסיון ולא שת ליבו ליצר הרע...

לשמוח שעמדתי בניסיון

 

"ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה"

 

"ויחי יעקב" – מה הייתה החיות של 17 השנים הללו?

 

מסופר שצדקיהו המלך היה מקורב לנבוכדנאצר ונכנס לחדרו בארמון אימתי שרצה מבלי לדפוק בדלת.

 

והנה יום אחד נכנס וראה אותו נוגס ואוכל ארנבת חיה, נבהל נבוכדנאצר ופחד שהוא יספר זאת לקהל העם והשביע אותו תוך שהוא מצווהו לאחוז במזבח…

 

צדקיהו רצה לספר אך נדרו לא אפשר זאת, עד שמצב בריאותו התדרדר בשל כך.

בלית ברירה, הוא פנה לחכמים שיתירו לו הנדר (חכם יכול להתיר נדר שנדרו כלפי שמים, אבל כלפי חברו חייבים את החבר שמתירים, רק אם זה לצורך מצווה אפשר להתיר גם ללא החבר) ומכיוון שהוא חולה ומתבטל מקיום מצוות התירו לו הנדר ומיד סיפר את אשר ראו עיניו. 

 

הגיע השמועה לנבוכדנאצר, הושיב את הסנהדרין על הקטדראות וביקש לפרש את התורה.

 

כשהגיעו לפרשת נדרים אמרו לו אדם שנדר ילך לחכם ויתיר לו, הבין נבוכדנאצר שהם התירו לצדקיהו את הנדר והשליך אותם מעל הקטדראות לארץ,

ומיד שפכו אפר על ראשם להזכיר אפרו של העקידה, ולבשו שק על המותניים והזכירו את יעקב שהתאבל על בנו יוסף ושם שק… (כי ידעו שכעת הוא יחריב את בית המקדש).

 

שואלים:

למה יש להזכיר את העקדה – מובן! אך מה ראו הסנהדרין להזכיר שיעקב לבש שק על יוסף בנו?!

 

מתרצים:

שיעקב התאבל 22 שנה בא אליו השטן ואמר לו: "נו.., מצאו את התרמיל של יוסף?! מה יהיה עם 12 השבטים שאתה חייב להעמיד?! אולי תיקח אישה אחרת ותביא עוד ילד אחד?!"… 

 

אמר לו יעקב: "איך אני יכול?!, נשבעתי ללבן "אם תיקח נשים על בנותי…"

 

אמר לו השטן: "מה הבעיה? – תתיר את הנדר!"

 

יעקב אבינו פחד שמא ייגרם מזה חילול ה' ומנע עצמו מזה… במשך 22 שנה השטן יום יום בא אליו ומנסה לשכנע שיפר את הנדר ויעקב מפחד על חילול ה' – ניסיון עצום שנמשך 22 שנה…

 

לעמידה בנסיון יש 3 דרגות:

  1. לומר לא ליצר הרע = לסרב ולעשות מצווה
  2. לא להתחרט על מצווה שעשיתי
  3. לשמוח שעשיתי ועמדתי בניסיון

 

היצר הרע רצה לכל הפחות שיעקב יתחרט על כך שלא לקח אישה ויגיד שהפחד שלו מחילול ה' היה טעות!.., אבל הוא לא הצליח…

כשיעקב מצליח לא לקחת ולא להתחרט ורואה שיוסף חי והוא איתו במשך 17 שנה "ויחי יעקב" שמח שהצליח לעמוד בניסיון ולא שת ליבו ליצר הרע…

 

את הזכות הזו רצו החכמים להזכיר לפני הקב"ה את ניסיון העקדה ואת ניסיונו של יעקב שעמד בזה ביתר שאת 22 שנה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן