“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- לא יכול לבד

תקציר המאמר:

"וורט קצר לפרשת השבוע ויחי" ביאור נפלא של הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל בספרו "טעמא דקרא" על השאלה: לשם מה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עם פרעה בעצמו?!...

לא יכול לבד

 

"וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר.

אבי השביעני לאמור… ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה"

 

נשאלת השאלה:

לשם מה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עם פרעה בעצמו?!

 

מתרץ הגאון רבי חיים קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו הסטייפלר זצ"ל:

שיוסף ידע שכיוון שיאמר לפרעה שברצונו לצאת ממצריים יאמר לו פרעה שאינו יכול לעזוב כי אין מי שימלא את מקומו…

ואם יוסף יעזוב את ההנהגה ואפילו לתקופה קצרה, סביר להניח שתיחרב ותתמוטט כל הממלכה, כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את מצרים.

 

לכן התחכם יוסף, ושלח את אנשי בית פרעה שידברו עם פרעה בשליחותו, ולהם, יתבייש פרעה לומר שכל ההנהגה תלויה אך ורק ביוסף, ועל כורחו יסכים לשלחו ממצרים… 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן