“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- זה מה שאשתך מרגישה!

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע ויחי" על רבי יהושע לייב דיסקין – השרף מבריסק זצ"ל המתאר כיצד הצליח הרב להסביר לחתן צעיר מה אישתו מרגישה... והלקח לגבינו ביחסנו לרעיה שבבית...

זה מה שאשתך מרגישה!

 

"חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב"

 

יעקב אבינו מברך את יהודה: "חַכְלִילִי עֵינַיִם מִיָּיִן וּלְבֶן שִׁנַּיִם מֵחָלָב".

חז"ל למדו מכאן שאדם צריך להראות פנים שוחקות לחברו. "חכלילי" מלשון חייך-לי בעיניים וזה שווה יותר מהמשקה חברו יין, ולבן שיניים מחלב.

 

הגמרא במסכת כתובות (קיא ע"ב) מביאה דרשה:

רבי יוחנן דורש, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב, שנאמר "ולבן שיניים מחלב", אל תקרא ולבן שיניים אלא וליבון שיניים.

 

חז"ל למדו פרק חשוב בחיים שאדם צריך להראות לחברו פנים שוחקות, שהוא אות אהבה וחיבה יותר ממשקהו חלב. קצת אכפתיות.

ישנם אנשים עם מועקה בלב חייבים לעודדם ולשמחם ולדאוג להם.

 

בספר 'מאמר אפרים' מובא סיפור:

על חתן צעיר לימים שהיה צדיק מאוד, ובקושי היה מדבר עם אשתו, וכל זמנו היה יושב ולומד.

 

הכלה הצעירה הרגישה מועקה בלב ולא יכלה להמשיך לחיות כך בחיי בדידות.

 

הכלה פנתה לרבי יהושע לייב דיסקין – השרף מבריסק זצ"ל ושטחה בפניו את צרת לבה.

 

הרב הרגיעה והבטיח: "אני אדבר עם בעלך והכל יסתדר!…"

 

למחרת בבוקר שלח הרב שליח לבית אותו חתן וביקשו שיבוא אליו בשעה אחת בצהריים.

 

אך שמע החתן שגדול הדור רוצה להיפגש עמו התרגש עד למאוד ולא ידע את נפשו "מה הרב רוצה ממני?" – חשב לעצמו. כך עברו שעות של התרוצצות במוחו לפשר רצון הרב לראותו עד שהגיע השעה המיוחלת והלה פנה לביתו של הרב.

 

דפק הוא בהתרגשות, הרב הכניסו ורק אמר לו שלום ולא דיבר עמו מאומה, והחתן הזה מחכה בחוסר סבלנות "מה הרב רוצה ממני?!"…

 

הזמן חלף וכל דקה נראתה כנצח… והשעה היא אחת ורבע, והרב עדיין לא דיבר עמו מאומה, וכך השעון מסתובב עד שהגיעה שעה אחת וחצי, וחתן זה כבר התפוצץ ושאל: "רבינו, מה כבודו רצה ממני? אני כבר לא יכול לחכות! אני מאוד במתח…"

 

השיב לו הרב: "רציתי שתרגיש פשוט מה אשתך מרגישה שאינך מדבר עמה מאומה"…

הלה הבין את הרמז, ומאז שינה את דרכו. 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן