“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- "וורטים לפרשת ויחי"

תקציר המאמר:

"פרשת ויחי וורטים" במה זכו אפרים ומנשה להיות כחלק משנים עשרה השבטים עד שאמר יעקב "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"?... "בחרבי ובקשתי" - לכאורה היה צריך להיות קודם קשתי ואח"כ חרבי, כיוון שאדם נלחם קודם זורק חיצים מרחוק, וכשמתקרב נלחם בחרב?... ומדוע מברכים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"?...

וורטים לפרשת ויחי

 

"אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"

 

נשאלת השאלה:

במה זכו אפרים ומנשה להיות כחלק משנים עשרה השבטים עד שאמר יעקב "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"?

 

תשובה:

אלא שכל השבטים גדלו בחממה של יצחק ויעקב, ואין זה פלא שהכו לקדושי עליון, אבל כשראה יעקב אפרים ומנשה שחיו בתוך טומאת מצרים והצליחו להגיע לדרגת הדודים, זו מעלה גדולה ולכן הכניס אותם יעקב בנחלת הארץ.

 

____  .  ____ .  ____ .  _____ .  _____

 

 "בחרבי ובקשתי"

 

רש"י מבאר: במצוות ובמעשים טובים.

 

נשאלת  השאלה:

לכאורה היה צריך להיות קודם קשתי ואחר כך חרבי, כיוון שכשהאדם נלחם קודם הוא זורק חיצים מרחוק, ורק כשמתקרב לאויב משתמש ונלחם בחרב?

 

תשובה:

אלא במלחמה נגד היצר הרע זה הפוך – קודם יש לגרש אותו בחרב כיוון שהוא בא מיד עם היציאה מרחם האימא, שנאמר: "לפתח חטאת רובץ" ורק אחר כך לעמוד על המשמר ולהרחיקו ע"י חיצים ובקשת = מצוות ומעשים טובים…

 

____  .  ____ .  ____ .  _____ .  _____

 

 

"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"

 

מדוע מברכים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"?

 

תשובות לייחודיות של הילדים הללו:

 

  • כיוון שגדלו במצרים – ערוות הארץ והצליחו לשרוד מברכים את הילד – שיחזיק מעמד כמותם.

 

  • בידוע שכל דור פחות מקודמיו (כמאמר חז"ל: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים"…) לאפרים ומנשה לא הייתה ירידת הדורות, שהרי מעיד יעקב אבינו: "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"… מברכים את הילד – שגם אצלו לא תהייה ירידת הדורות…

 

  • למרות שידעו מה משמעות הברכה, מנשה פירגן לאפרים ולא דיבר בפני מי שגדול ממנו (יכל לומר "אבא מה אתה מתערב סבא יודע מה הוא עושה…" ובכל זאת שתק…)

         גם כשיוסף מתערב, אפרים מפרגן למנשה ולא מדבר בפני אביו (יכל לומר: "סבא אבא צודק! אני הבכור!!!…" ובכל זאת שתק…) – זה מה שאנו מאחלים לילדינו שיפרגנו אחד לשני ושתהייה להם יראת כבוד – שלא ידברו בפני גדולים מהם…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן