“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- המקלל מפסיד לעצמו

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע ויחי". המביא לתובנה מהו ההפסד העצום של אדם המקלל את חברו. יעקב אבינו הפסיד 33 שנה מחייו, כאשר אלו יכלו להיות השנים היפות שבחייו - כל בני משפחתו על ילדיו ונכדיו מסביבו ובנו אהובו שליט בארץ... בשביל קללה אחת כמה צריכים להיזהר מחטוא בלשוננו...

המקלל מפסיד לעצמו

 

"ויהיו ימי יעקב שני חייו שבע וארבעים ומאת שנה"

 

יצחק חי 180 שנה, ויעקב בנו חי 147 דהיינו: 33 שנים פחות.

חז"ל מביאים שעל כל מילה שהתלונן בפני פרעה הורידו לו שנה אחת ("מעט ורעים היו…") ללמד שאדם צריך לקבל את הייסורים באהבה.

 

בעל הטורים מביא סיבה שנייה לכך:

שכיוון שקילל את רחל (כשלבן חיפש את התרפים אמר יעקב "את אשר תמצא את אלוקיך לא יחיה") ובעקבות כך מתה רחל.

 

יש לנו כלל:  "קללת חינם לו תבוא" – אדם שמקלל סתם את חברו, הקללה תחזור אליו, ויעקב אבינו אמר: "לא יחיה"

יחיה בגימטרייה = 33, לכך הורידו לו 33 שנים מחייו. 

כמה צריכים להיזהר מחטוא בלשוננו…

 

יש סיפור עם, שמביא נופך נוסף על הזהירות של הוצאת קללה מהפה:

 

איש חכם, ישב תחת עץ. ניגש אליו בחור, אשר שמע כי האיש היה אדם בעל שיעור קומה. החליט הבחור לבחון את שליטתו העצמית של החכם.

 

עמד הבחור מול החכם והחל לקללו. הוא השתמש בכל מילות הגנאי הקיימות עלי אדמות – אך ללא הועיל. החכם לא הגיב…

 

לאחר זמן מה, התעייף הבחור המקלל והלך לדרכו. לאחר מנוחה קצרה, הוא חזר לסיבוב שני של קללות. הפעם הוא הוסיף קללות על משפחתו של החכם והטיח בו את כל מילות הפגיעה שיכל להעלות בדעתו. אך שוב, לא הייתה שום תגובה מהחכם.

 

הבחור התעייף מאוד, פנה לחכם ואמר: "אני קיללתי אותך בכל דרך שיכולתי לחשוב עליה, אך אתה לא החזרת לי כלל וכלל?!". 

 

החכם הביט אליו למעלה וענה בשאלה: "אם מישהו נותן לך מתנה, אך אתה מסרב לקבלה, אזי, אצל מי נשארת המתנה?"

 

"אצל האדם הנותן", השיב הבחור. "אם כן, אני מסרב לקבל את הגידופים שלך!", ענה החכם.

 

הסתובב הבחור והלך…

 

המוסר השכל עבורנו:

יעקב אבינו הפסיד 33 שנה מחייו, כאשר אלו יכלו להיות השנים היפות שבחייו – כל בני משפחתו על ילדיו ונכדיו מסביבו ובנו אהובו שליט בארץ…

 

הוא הפסיד אותן בשביל קללה אחת…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן