“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וארא- שלום בין מים לאש

תקציר המאמר:

"חידוש לפרשת השבוע וארא" מדוע עשו האש וקרח שלום ביניהם. ביאור מאמר חז"ל: "מי שנפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה ומאנשי סדום וממצרים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו" מעשה על ר' יונתן אייבישיץ שהצליח להסביר למלך מדוע הסיר משכין שלום...

שלום בין מים לאש

 

"ואש מתלקחת בתוך הברד"

עשו האש וקרח שלום ביניהם וזהו נס גדול ובפרט שבדרך כלל האש מקיף את המים ולא המים את האש…

 

המשנה במסכת בבא מציעא פרק ח' משנה א':

"מי שנפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה ומאנשי סדום וממצרים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו"

 

שואל הגאון: 

למה דווקא את אלו, תוסיף גם את סיחון ועוג וכו'?!

 

והוא משיב:

אלא הדיבור יש בו רוח אש (חום) ומים (רוק) הקב"ה יעניש במידה כנגד מידה

 

מבול – במים 

פלגה – רוח (ויפץ ה' אותם)

סדום – באש 

מצרים – בברד היה את שלשתם רוח מים ואש.

 

ובאלה יפרע ה' ממי שאינו עומד בדיבורו

 

מעשה על ר' יונתן אייבישיץ:

 

כשרצה ר' יונתן אייביישיץ זצ"ל להדפיס את התלמוד נתקל בהתנגדות של כומר ששנא את היהודים. 

 

לשם כך התערב המלך, פנה אל הכומר ושאלו: "מדוע תסרב?" 

 

הכומר רגז וענה בביטול: "הכול שם שטויות! אני קראתי את זה…"

 

שאלו המלך: "ומה שטויות ראית?!" 

 

השיב הכומר בעזות: "כתוב שכל הרואה סיר בחלומו יצפה לשלום וכי מה הקשר בין סיר לשלום?! – לכן הכל שטויות ואין להתיר להם להדפיס את ספריהם הפטיר הכומר…". 

 

לעומתו טען ר' יונתן כי ספרי היהודים מלאים חכמה ושכל… 

 

וכשסיפר המלך לר' יונתן את הפסול שמצא הכומר השיב ר' יונתן:

כי האש והמים אינם יכולים להיות יחדיו, או שהמים יכבו את האש או שהאש תאדה את המים, בא הסיר ועשה שלום ביניהם… הוא למעשה איפשר להם קיום! 

 

שמח המלך ואישר את הדפסת הספרים…

 

כפה הקב"ה שלום בין המים והאש והביא את הרוח כדי להיפרע ממצרים.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן