“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וארא- קל וחומר מצפרדעים

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת וארא" מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם ונכנסו לתנור כיוון שלמדו קל וחומר מהצפרדעים. שאלתו של הגאון על עצם הקל וחומר והלא הצפרדעים כן היו מצווות?! וביאורו הנפלא...

וקל וחומר מצפרדעים

 

"ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך… ובתנוריך ובמשארותיך"

 

בגמרא פסחים נג: מובא:

מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש?

נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם, כתוב בהן "ובאו ועלו בביתך וגו' ובתנוריך ובמשארותיך…", אנו שמצווין על קדושת השם, על אחת כמה וכמה…

 

שואל הגאון מווילנא:

אני לא מבין, איך אומרים שהצפרדעים לא ההיו מצוות הרי בפסוק כתוב בפירוש ציווי לצפרדעים: "ובאו ועלו בביתך…", ואיך אמרו שהצפרדעים לא מצוות היו?!

 

ומשיב הגאון:

באמת הציווי לצפרדעים היה לבוא לבית פרעה, אבל לא נאמר לכל צפרדע ציווי פרטי להיכן תיכנס בתוך הבית. ומכיוון שכך, יכולה הייתה כל צפרדע לפטור את עצמה מלהיכנס לתנור ולקיים את הציווי במה שתיכנס לחדר משכבו של פרעה, או במיטתו.

 

ומאותן צפרדעים שבחרו להיכנס לתנורים, למדו חנניה מישאל ועזריה קל וחומר לעצמם – למסור עצמם על קידוש ה'…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן