“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וארא- מכת הברד נס בתוך נס!

תקציר המאמר:

"משל קצר לפרשת השבוע וארא". לתיאור מכת הברד היה נס בתוך נס! – הברד לא כיבה את האש והאש לא המיסה את הברד, אלא, היו הולכים שניהם יחד ומכים את המצרים. "משל ונמשל לשבת וארא הממחישים איך התאגדו שני ה"שונאים" אש ומים למלחמה במצריים...

מכת הברד נס בתוך נס!

 

"ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד"

 

בספר "וקראת לשבת עונג" מובא מדרש: 

כי במכת ברד התרחש נס בתוך נס! 

הברד לא כיבה את האש והאש לא המיסה את הברד, אלא, היו הולכים שניהם יחד ומכים את המצרים.

 

המשיל ר' אחא משל: 

מלך אחד היו לו שני גדודי חיילים אמיצים מאד, כל אחד מהגדודים השתדל יותר במלחמה, כדי למצוא חן בעיני המלך. התחרות הזו הביאה לכך שרבו ביניהם ונעשו שונאים זה את זה.

 

לימים עמדה לפרוץ מלחמה חזקה מאד באותה ארץ. 

 

כינס המלך את שני מפקדי הגדודים ואמר להם: אני רואה ששניכם אמיצים, גיבורים ונאמנים למלך. 

 

בכל פעם הייתי שולח רק גדוד אחד למלחמה, אולם הפעם, מלחמה גדולה עומדת לפרוץ, וצריך אני לעזרת שני הגדודים, אולם מה אעשה ששונאים אתם זה את זה? 

 

עשו שלום ביניכם וצאו יחדיו למלחמה, וכך ננצח!!!

 

כך גם הוא הנמשל:

 

במכת הברד, אש וברד אינם יכולים לחיות בשלום ביניהם, כי טבע האש להמיס את הברד, וטבע הברד לכבות את האש… 

 

אולם כאן עשה הקב"ה שלום ביניהם והיכו יחד במצרים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן