“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וארא- כל מכה ומכה הייתה מכוונת

תקציר המאמר:

"דרשה לפרשת וארא". שבע מכות מופיעות בפרשת השבוע פרשת וארא. חז"ל אומרים: "במידה שאדם מודד בה מודדין לו" ואכן, כל שבעת המכות שבפרשה הם ניתנו למצריים "במידה כנגד מידה" נבאר כל אחת מהי המידה שהוזרה למצריים הרשעים הללו...

כל מכה ומכה הייתה מכוונת

 

כל שבעת המכות שבפרשה הם במידה כנגד מידה

 

מכת דם:

לא היו מניחים לבנות ישראל לטבול ביאור כדי שלא יתרבו, לפיכך לקו (דם נידה). 

             

כשם שמתו התינוקות ביאור, כך מתה כל הדגה.

 

מכיוון שפרעה שחט כל יום 300 ילדים ורחץ בדמם, לפיכך לקו במכת דם.

 

מכת צפרדע:  

היו משעבדים את ישראל ומבקשים מהם להביא שקצים ורמשים 

 

כשהיו יולדות היו מתאפקות מלצעוק כדי שלא ישמעו ויהרגן את התינוק, לכן הצער היה גדול יותר כי בכי מחליף כוח ואינו  מרגיש כאב חזק, ולכן היו הצפרדעים שהיו מקרקרים כל היום.                     

 

כשם שהיכו את הצפרדע ויצאו רבים ממנה, כך בני ישראל: "כאשר יענו אותו כן ירבה…"

 

מכת כינים:

שהיו מבקשים מהם לטאטא את עפר הארץ וכעת הכל הפך כינים ונפטרו מלטאטא שלא הניחום  לרחוץ והיו מלאים כינים…

 

מכת ערוב: 

שהיו שולחין אותם לצוד נמרים זאבים כדי להיכנס לסכנה – כשם שהם שמו את ילדי ישראל בתוך הקירות וביאור ונטרפו ע"י חיות, כך נטרפו ילדיהם…

 

מכת דבר: 

הם שלחו את בנ"י לרעות צאנם כדי שיתבטלו מפריה ורביה – מת כל מקניהם. 

                 

הם השתמשו ביהודים לחרוש שדותיהם במקום פרות, מתו כל מקניהם.

 

מכת שחין:

מפני שהיו מכריחים את ישראל לרחוץ אותם וכעת לא יכלו לרחוץ. 

                

מפני שתיעבו את ישראל כעת הם מתועבים.

 

מכת ברד:

שהיו מלקים את ישראל וסוקלים אותם נסקלו ע"י הברד. 

                

שהיו מאלצים את בני ישראל לנטוע כרמים – בא הברד והשחית הכול..

 

"במידה שאדם מודד בה מודדין לו"…

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן