“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וארא- וורטים לפרשת וארא

תקציר המאמר:

"פרשת וארא וורטים קצרים". מניין שפרעה היה אנוכי?. מדוע רק במכת הצפרדעים נאלץ משה לצעוק אל ה'?. מה קרה לכבשים החולים במכת ארבה?. הייחודיות של משה ויעקב והצטדקותו של פרעה... "וורטים קצרים לפרשת וארא"

וורטים לפרשת וארא

 

"העתירו בעדי"

 

מביא הספר ' טעם ודעת':

שבקשה זו משקפת את דמותו של אותו מלך רשע וכן כל מלכי אומות העולם, שרק טובתם עומדת לנגד עינהם.

פרעה ביקש העתירו "בעדי" – ביקש פרעה שיבקשו רק בעדו, אבל לא היה אכפת לו כלל מה יהיה עם עמו…

 

שונה הדבר אצל מלכי ישראל וכל הרבנים והצדיקים תמיד נכנסין ויוצאין בעם ודאגתם לטובת העם קודם טובתם שלהם…

 

 

——————————————————–

 

"ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה"

 

נשאלת השאלה:

לשם מה היה צריך משה רבינו לצעוק אל ה' על דבר הצפרדעים ואילו בשאר המכות כתוב "ויעתר אל ה'" ולא כתוב ויצעק?!

 

מבאר ה'שפתי חכמים' בדרך צחות:

פסק מרן השולחן ערוך (או"ח סימן ק"א ב) שהמתפלל צריך שישמיע לאוזניו,

לכן הוצרך משה לצעוק על דבר הצפרדעים משום שהרעש שלהם היה חזק מאוד ובדיבור רגיל לא היו שומעות אזניו מה שמתפלל…

 

 

—————————————————————-

 

 "וממקנה בני ישראל לא מת אחד"

 

מבאר ה'שפתי כהן':

ואפילו אלו שהיו חלשות וחולות ועומדות למות לא מתו, כדי שלא יאמרו המצריים שגם לישראל הייתה מכת דבר…

 

 

———————————————————

 

 "השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה"

 

במדרש מסופר:

כי בכניסה לביתו של פרעה היה פתח נמוך שלעומתו ניצב אליל מצרי, כדי שיהיה הכרח לכל מי שנכנס לכופף את הראש בגלל המשקוף לפני הפסל עם כניסה לבית.

ברם, בשעה שנכנסו לשם יעקב, משה ואהרן, נתרומם הפתח והם נכנסו דרכו מבלי לכוף את ראשם.

 

האלשיך הקדוש מביא לכך ראיה:

לפיכך נאמר אצל משה: "והתייצב לפני פרעה", ואצל יעקב: "ויעמידהו לפני פרעה" לומר לך, שנכנסו כשהם ניצבים ועומדים, מבלי הצורך להתכופף לפני העבודה זרה שהוצבה לפניהם…

 

 

———————————————————

 

"ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"

 

מביא ה'תורת משה' על פי הנאמר במדרש:

שפרעה אמר "ה' הצדיק ואני" כלומר גם אני צדיק, ״ועמי הרשעים״ בני עמי הם הרשעים, שכן בתחילה לא רצה פרעה להרע לישראל, אלא המצרים הורידוהו מכיסאו למשך שלושה חדשים, עד שהסכים איתם.

 

לפיכך התנצל שהוא צדיק ורק עמו הם הרשעים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן