“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וארא- ההבדל בין הצפרדעים לנחשים

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת וארא". ההבדל שבין מכת הצפרדעים שכאשר התפלל משה לה' להפסיק את המכה, נעתר לו והסיר את המכה מארץ מצרים מיד. לעומת זאת כשפגעו בהם הנחשים במדבר, לא הועיל משה בתפילתו מיד אלא היה צורך להביט אל נחש הנחושת...

האם יש הבדל בין צפרדעים לנחשים?

 

"ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים… ויעש ה' כדבר משה וימתו הצפרדעים"

 

החפץ חיים שואל:

מדוע במכת הצפרדעים, מיד כאשר התפלל משה לה', נעתר לו והסיר את המכה מארץ מצרים? 

 

ואילו כשבני ישראל היו במדבר, ופגעו בהם הנחשים, לא הועיל משה בתפילתו מיד והקב"ה אמר לו: "עשה לך שרף ושים אותו על נס" – וכל הרואה את נחש הנחושת הנמצא במקום גבוה – יחיה?!

 

החפץ חיים משיב על כך: 

כי עוון לשון הרע חמור מכל המעשים הרעים. ולכל צרה מועילה תפילה. 

 

לכן, במצרים נשמעה תפילתו והוסרו מיד הצפרדעים. 

 

אך, לעם ישראל במדבר, הנחשים באו בעקבות עוון לשון הרע, ובבית דין של מעלה מדקדקים מאד בעוון הזה כחוט השערה. 

 

לכן לא נעתר לו ה' מיד,

אלא אמר לו לעשות נחש שכל מי שיביט בנחש מיד יכוון לבו לאביו שבשמים, וישוב בתשובה בעצמו ובזאת יחיה…

 

יוצא איפה, שההבדל איננו בסוג החיה, אלא בסוג העוון שעליו באה החיה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן