“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וארא- "איך מביאים את הגאולה?"

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת וארא" ביאור נפלא על "הדרך להביא את הגאולה", "למה נבחרו דווקא משה ואהרון?". מה היה במשה ואהרון שעל ידם הייתה הגאולה לעם ישראל?. כיצד מבאר רש"י: שהיו שקולין כאחד? היכלו שניהם להיות שקולין בדיוק אותו דבר?! ביאור נפלא לשבת וארא...

איך מביאים את הגאולה

 

"הוא משה ואהרון" 

 

מבאר רש"י: 

שהיו שקולין כאחד.

 

נשאלת השאלה:

מה המיוחד במשה ואהרון שנבחרו להנהגה של עם ישראל? 

 

בנוסף: כיצד יכלו שניהם להיות שקולין בדיוק אותו דבר?

 

והתשובה לכך היא:

משה ואהרון נבחרו דווקא מכיוון שהשלימו האחד את אחיו.

 

משה סלד משנאת חינם בין איש לרעהו, לכן בקטטה שבין שני עבריים ניצים הוא מתערב מיד וזועף במכה את חברו: "ויאמר לרשע למה תכה רעך" 

 

אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. 

 

והיה מקרבן זה לזה על ידי שמרחיקן משנאת חינם ומרבה בניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות = אהבת חינם.

 

ואיך אם כן היו שקולין כאחד?

 

אלא כשאדם מחשיב את עצמו למשהו אי אפשר להשוות.., אבל שניהם אמרו "ונחנו מה" כי שניהם לא תפסו מקום בעיני עצמם, והיו ענווים בתכלית, לכן ניתן להשוות ביניהם ולכך אמר רש"י: ששקולים כאחד.

 

רעיון נוסף:

"מי אנוכי… וזה לך האות… תעבדון את האלוקים על ההר הזה"

 

הענווה היא הסיבה שהר סיני זכה שיקבלו עליו את התורה, וכן אתה בזכות הענווה קיבלת את המנהיגות.

 

רק מתוך ענווה וע"י התרחקות משנאת חינם וריבוי אהבת חינם נזכה לגאולה…

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן