“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

הגדה של פסח- המספר 4

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשולחן ליל הסדר" על המספר 4 בהגדה. ותשובה לשאלה: למה דווקא 4 כוסות יין נדרשות לזכר 4 לשונות של גאולה? מדוע נבחר דווקא היין לסמל את ארבעת הלשונות של הגאולה?!... ההתעלות משלב לשלב...

המספר 4 בהגדה של פסח

 

המספר 4 מופיע כמה וכמה פעמים בהגדה:

 

4 קושיות, 4 כוסות, 4 כזיתות, 4 בנים, 4 אימהות,…

 

בגמרא בערבי פסחים מובא שלא לפחות לעני מ 4 כוסות של יין

 

ורש"י (מובא במדרש רבא ובירושלמי) מסביר:

 

כנגד 4 לשונות של הגאולה: "והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי" "ולקחתי"…

 

מתנות כהונה על מדרש שמות רבה פרשה ו':

4 כוסות כנגד 4 גזירות שהיו במצרים לקיים מה שנאמר: "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא":

 

  1. עבודת פרך
    2. השלכת הזכרים ליאור
    3. שחיטת הילדים ורחיצה בדמם
    4. אי נתינת תבן

 

המרדכי במסכת פסחים שואל:

למה דווקא 4 כוסות לזכר 4 לשונות מדוע?! שיאכלו בשר לזכר זה? למה דווקא יין?!

 

נקדים את דברי המהר"ל בגבורות ה' פרק ס' מביא שהשלבים בגאולה הפוכים מהשיעבוד:

 

בשיעבוד נאמר"כי גר יהיה זרעך… ועבדום ועינו אותם…"

1.גרות,

2. שיעבוד,

3. עינוי

 

ואילו בגאולה הפוך:

1. "והוצאתי",

2. "והצלתי",

3. "וגאלתי",

4. "ולקחתי"

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים כנגד העינוי
והצלתי אתכם מעבודתם כנגד השיעבוד
וגאלתי אתכם.. כנגד הגרות
"ולקחתי" הוא רק כשהייתה דבקות בה' וזה רק במתן תורה…

 

וכעת לתשובה  לשאלה למה דווקא 4 כוסות לזכר 4 לשונות מדוע?!

 

בספר "שלמי מועד" של הרב זלמן אויירבך הוא שואל את אותה השאלה והוא מבאר

שדווקא כוסות כנגד לשונות כדוגמת ההתעלות בשלב אחר שלב שרומם אותנו מעבד לבן חורין,

בחרו חז"ל להביא במאכל שמרומם אותנו משלב לשלב וזה יש רק ביין מכוס לכוס האדם מתבסם והיין מרומם אותו משלב לשלב…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן