“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חנוכה- למה מברכים חנוכה שמח?

תקציר המאמר:

"וורט לחנוכה" חידוש נפלא ותשובה לשאלה: מדוע בחנוכה מברכים "חנוכה שמח"? ביאור נפלא ששמעתי מפי "הרב ראובן הלוי" רב עדת התרגום - ירושלים

למה מברכים חנוכה שמח?

 

היוונים רצו לפגוע באושיות היהדות, הם חיפשו שלשה דברים המבדילים את ישראל מכול אומות העולם ואמרו: "אם נצליח למחוק את סממני ההבדלה הלוו הרי שהם ייכחדו מעצמם!"…

 

הדבר הראשון שמבדיל את ישראל מהאומות הוא יום השבת.

הדבר השני היא ברית המילה

והדבר השלישי 'חודש' – קביעת החגים והזמנים.

יהודי ללא חגים ושבת ובלי סימן היכר בגופו- ברית מילה הרי שהוא כגוי לכל דבר…

 

לכן אנו אומרים "חנוכה שמח" כי בחנוכה נלחמו החשמונאים באדיקות על שלשת הדברים הללו: שבת, חודש, מילה שראשי התיבות הם שמח

 

חנוכה שמח!