“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חנוכה- למה טימאו דווקא את השמנים?

תקציר המאמר:

"דבר תורה לחנוכה". מעניין לראות שהיוונים הצליחו לטמא את כל השמנים שחתומים בחותם כהן רגיל, חוץ מפך שמן אחד שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. מדוע לא הצליחו לטמא גם אותו?! השמן = נשמה = שמנה

"למה טימאו דווקא את השמנים?"

 

השמן = נשמה = שמנה

 

למנורה 7 קנים, אבל התכלית שלה הוא השמן – 8 = שמונה = השמן.

 

היוונים ביקשו לעקור את ה – שמ"ן = שבת מילה נידה…

 

מעניין לראות שהם הצליחו לטמא את כל השמנים שחתומים בחותם כהן רגיל, חוץ מאחד שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. מדוע אם כן, לא הצליחו לטמא גם אותו?!

 

התשובה נעוצה אף היא בספרה שמונה:

 

 ישנן 8 קדושות בבני אדם המדורגים בסדר הבא:

 

1 – גוי

2 – עבד כנעני

3 – גֵר

4 – אישה

5 – ישראל

6 – לוי

7 – כהן

8 – כהן גדול

 

הם יכלו להילחם עם 7 = כהן, אבל לא יכלו לנגוע ב- 8 = חותם הכהן הגדול שהוא השמיני והגבוה מכולם…

 

מי יכול לגבור על היוונים?

 

רק 8 יכול לגבור עליהם ולנצח את ה- 7.

ולכן יוחנן כהן גדול שהוא שמיני לקדושה גבר עליהם הוא והחשמונאים.

ח'-שמונה המרכיבים בשמם ח' = 8, ושמונאים. רק אלו שעבדו על הפנימיות = 8 יכולים לנצח את ה- 7 = החיצוניות.

 

כל יהודי משול לזית:

 

יש לו יופי חיצוני – "זית רענן", אך אם תנגוס בו – תעצבן אותו הוא יגיד מה לי ולכל הדת הזאת?!

אבל אם תשב איתו לבד, ב-"ארבע עיניים" פתאום תראה ותגלה שיש בו שמן זך… לא פעם נשמע מאדם שנראה רחוק מהיהדות: "אתה אל תראה אותי ככה, אני כל יום מניח תפילין…"

 

אם כך הם פני הדברים המסקנה המתבקשת מחנוכה היא: שע"י התגברות על הפנימיות ננצח את החיצוניות…

 

חנוכה שמח!