“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

דברים- תפסיק להיות קוּטֶר!

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת דברים" תוכחתו של משה רבנו הייתה להביא לידי הגשמה של כל מה שלמדו במשך 40 שנה. עם ישראל מתלונן ורבנו יונה מזהיר: "התרחק מדרך הנרגנים"... ורעיון כיצד ניתן ע"י שישראל שומרים את התורה להפוך את התוכחות כולם לברכות...

תפסיק להיות קוּטֶר!

 

שאלה:

לכאורה כל ספר דברים נראה כמיותר, שכן חוזר הוא על מה שהיה.

אם כן, לשם מה באה חזרה זו!?

תירוץ:

כל עניינו של ספר דברים הוא תוכחה, ובתוכחה לא נאמרים דברים חדשים (מהי בעצם תוכחה? הבאת הדברים הידועים לאדם מכבר לידי השפעה על מעשיו- להוציא מן הכוח אל הפועל – לקחת את מה שלמד כרעיון מופשט ולהפעיל זאת ע"י הנהגה בפועל) תוכחתו של משה הייתה אפוא להביא לידי הגשמה של כל מה שלמדו במשך 40 שנה.


ויתכן שזוהי הסיבה שהוכיחם לפני מותו, הואיל ובשעה כזו פועלת התוכחה יותר על השומעים, והדברים נחקקים בליבם. יוצא אם כן שאין בחזרה זו כפילות אלא החזרה הזו היא עצמה תורה ותחילת המעשה.

 

זוהי כל תורת המוסר, לחזור על דברים שנלמדו ולהביאם אל הלב.

 

 

"מסילת ישרים" כותב בהקדמה:

 "לא באתי לחדש חידושים אלא להזכיר המפורסמות והידועות"


משה רבינו מוכיח את בני ישראל ברמז מפני כבודן של ישראל חוץ משני דברים:

 

חטא המרגלים (בפרשתנו- שלישי) "ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו… ולא אביתם לעלות… ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה'… אנה אנו הולכים ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלוקיכם".

 

 חטא העגל – בפרשת עקב.
"בשנאת ה' אותנו"- רש"י: איך אתם מסוגלים לומר שה' שונא אתכם, והלא הוא אוהב אתכם?! לא יתכן שאבא ישנא את הבן, הרי ראינו אצל דוד שאבשלום רודף אחריו.

ומשל שאומר הדיוט (ע"פ שלמה המלך במשלי) "כמים פנים אל הפנים כן לב האדם לאדם". זה לא בגלל שה' שונא אתכם אלא זה בגלל שאתם שונאים אותו.


איך הגיעו למסקנה שה' שונא אותם?

 

משל: 

למלך שחילק ל-2 בניו, לאוהב נתן אדמה של שקיא (אין צורך להשקותה) במצרים, ולשונא נתן אדמת בעל- שצריכים לצפות לגשם.

 

נמשל:

דווקא לבני ישראל נותן הקב"ה הכול על מוכן… הבה נתבונן בחיי המדבר:

 

עם ישראל יוצאים במצרים כל אחד עם 90 חמורים לובים טעונים בכסף וזהב. בנ"י רואים את קריעת ים סוף ואת מצרים מת לפניהם, הים פולט כסף וזהב והם טעונים בעושר רב.

הצרכים הבסיסיים: מן- חופשי, באר מרים- מים חופשי. אם ה' שונא אותך הוא ייתן לך מן ובאר? הענן מכבס והבגד והנעל גדלים איתם. ה' שונא?! 40 שנה אין מדרגות, מיזוג אוויר מלא מהענן, וה' שונא?! כל כך הרבה טובה והם אומרים שה' שונא?! זוהי שנאת חינם.


רבינו יונה: מסביר מה זה 'נרגן'- קוּטֶר, אחד שכל הזמן מתלונן וכל מה שעושים בשבילו דן לכף חובה. (ניתן לראות אותם בכל ביהכ"נ ובכל קהילה…) כל הזמן יש לו תלונות, לא חשוב מה תעשה, כל גבאי מכיר אותם…


פעמים רבות שהנרגן הוא כפוי טובה, ועל כן הקב"ה אומר: "ותרגנו באהליכם" – זה דור המדבר, שמה שה' עושה להם זה לא טוב! וברוב הפעמים חושב אותו נרגן, שחסדי ה' הם בכלל רעה שנעשית לו.., ולכן התרחק מדרך הנרגנים.

 

נסיים ברעיון יפה: 

 

ספר דברים כולו תוכחה (ובפרט בפרשיות כי תבוא, וילך, האזינו) ואמרו חז"ל שאם ישראל שומרים את התורה נהפכות התוכחות כולם לברכות.

 

הרמז לכך: 

אם סופרים תרי"ג אותיות מהאות ב' של דברים מגיעים לאות ר', ומשם עוד תרי"ג מגיעים לאות כ', ומשם עוד תרי"ג מגיעים לאות ה', ויוצא יחד ברכה.

 


הדבר בא לרמז שאף על פי שספר דברים הוא תוכחות ועונשים, מכל מקום אם שומרים תרי"ג מצוות יתהפכו כולם לברכה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן