“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בשלח- "למה נקרא הנס: יציאת-מצרים"?

תקציר המאמר:

"פרשת בשלח חידוש" למה נקראת היציאה מארצו של הרודן פרעה, בשם: "יציאת מצרים? הלא אלו שיצאו היו בכלל בני ישראל ולא מצרים?!. אם כבר היינו צריכים לומר: "יציאת ישראל" או "יציאת בני ישראל". מדוע אנו אומרים "יציאת מצרים"? ביאור נפלא של "הרב ראובן הלוי" – רב קהילת 'עדת התרגום' בשכונת שמואל הנביא בירושלים.

למה נקרא הנס: "יציאת-מצרים"?

 

שגורה בפינו המצווה: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך!"

 

ונשאלת השאלה:

מה ראו חז"ל לכנות את היציאה של בני ישראל מארץ מצרים בשם: "יציאת מצרים? הלא מי שיצא ממצרים היו בכלל בני ישראל?!. 

 

והתירוץ הפשוט:

 הנס הגדול שאומה שלימה – מצרים, יוצאת ועוזבת את המדינה שלה ורודפת אחרי עבדים שזה עתה שלחה לחירותם.

הנס היה שהמצריים יצאו ממצרים אל מותם וטוּבעו בים סוף…

   

 מבאר הרב ראובן הלוי:

הוא סומך את דבריו על פירושו של ה'כלי יקר' לפסוק:  

ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' וגו'… והקרוב אלי לומר בזה, שהערב רב שנתגיירו ויצאו מעצמם ממצרים קרא הכתוב: צבאות ה' – כי חביבים הגרים לפני הקב"ה אע"פ שאינן בכלל בני ישראל מכל מקום, צבאות ה' הם גם כן, כמו ישראל… 

 

שביציאת מצרים כמות המצריים שהייתה, עלתה על כמות בני ישראל. שהרי "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים" רק חמישית יצאו (4/5 מתו במכת החושך)… 

ומהיכן הגיעו של השאר?

אלא מוכרח שהיו אלו גרים… אם כך יוצא שכיוון שרובם גרים – הייתה כאן בעצם "יציאת מצרים"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן