“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בשלח- כל אחד ומה שמגיע לו

תקציר המאמר:

"חידוש לפרשת בשלח". איך הקב"ה דן את עולמו ומשיב לכל אחד כפי מעשיו. אפילו אדם רשע יקבל שכר אם עשה מעשה טוב וראוי. היפה שבזה שגם אם נראה שלא מגיע לו כלום הקב"ה לא שוכח אותו ואפילו שהדבר מאולץ...

כל אחד ומה שמגיע לו

 

כל אחד במה שמודד – בו מודדין לו:

 

"ויהי בשלח" – אין שילוח אלא לוויה.

 

פרעה – בשכר שליווה את ישראל, קיבל "לא תתעב מצרי"

משה – לקח את עצמות יוסף ואין גדול ממנו, לכן זכה שה' יתעסק בקבורתו שנאמר "ויקבור אותו בגיא"

 

בפרשת המן נאמר: "הנני ממטיר לכם לחם…" וכתוב שזה היה 'עוגות' וכתוב שהיו שטחנו – 'וטחנו' – הא כיצד?

 

צדיקים – לחם 

בינונים – עוגות 

רשעים – טחנו בריחים.

 

כתוב "ויצא העם ולקטו" וכתוב: "וברדת הטל על המחנה וירד המן עליו" וכתוב "שטו (=חיפשו) העם ולקטו" הא כיצד?

 

צדיקים – ליד הבית 

בינונים – יצאו ולקטו 

רשעים – שטו, חיפשו בשדה (יומא עה.)

 

באובדן מצרים נאמר: " צללו כעופרת" וכן: "ירדו במצולות כמו אבן" וגם: "צללו כעופרת במים אדירים" הא כיצד?

 

צדיקים – ירדו במצולות כמו אבן

בינונים – צללו כעופרת

רשעים – יאכלמו כקש

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן